Copier, Reijer Janse (ca. 1625-1682/87)

Reijer Janse Copier, zoon van Jan Dirkse Copier en Aeltje Reijers, geboren ca. 1625, overleden 1682-1687

Gehuwd ca. 1650 met

Gerbregt Berents Tucker, dochter van Bernt Gerritssen Tucker en Truijchgen Jans, geboren ca. 1625, overleden > 20 augustus 1682

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698 door B. de Keijzer

Op 20 augustus 1682 transporteren Gerrit en Jan Reijersz Copier, meerderjarige soonen van Reijer Jans Copier, gehuwd met Gerbrecht Berents, alsmede voor Maeijken en Berent, onmondig, aan Corstiaen Reijers van Zuijdam, 2 morgen weijlant op Overheijcoop. Zijn vader is Reijer Dircksz van Zuijdam, volgt schuldacte.

Op 12 juli 1687 Gerrit en Bernt Reijerse Copier, mitsgaders Jacob Reijerse van Stuijvenburg, gehuwd met Maeijcken Reijers Copier, kinderen van en erfgenamen van zaliger Reijer Jans Copier en Gerburg Berents.

Op 5 juli 1692 testeert Stijntge Jans Copier, wonende Heijcop, en legateert aan de kinderen van haar broeder Reijer Jans Copier met namen Maijchje, Gerrit, Jan en Berend Reijers Copier, 2 morgen op Over-Zijdervelt en 1 morgen op Neder-Zijdervelt, tot enige en universele erfgenamen de 4 kinderen van haar zuster Neeltge Jans Copier met namen Aaltge, Floris, Maijchje en Cornelis Jans Tucker.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Reierssen Copier

Gerrit Reijersen Copier, geboren ca. 1655, overleden > 26 mei 1711. Ondertrouwd op 13 mei 1677 en gehuwd op 3 juni 1677 te Vianen met Henrickje Willems Hol, dochter van Willem Arissen Hol en Annigje Gerrits van Nes, geboren ca. 1655, overleden > 26 mei 1711

Maeijcken Reijers Copier, geboren ca. 1660. Gehuwd op 3 februari 1683 te IJsselstein met Jacob Reijers van Stuijvenbergh, zoon van Reijer Claessen en Trijngen Jacobs van der Weij, gedoopt 22 juli 1655 te IJsselstein

Berent Reijersen Copier, geboren ca. 1660. Gehuwd op 1 mei 1687 te Hei- en Boeikop met Maeijcke Peters Oirschot