Copier, Jan Dirkse (ca. 1590->1674)

Jan Dirkse Copier, zoon van (?) Dirck Melisz Copier, geboren ca. 1590 te Hei- en Boeikop, overleden > 19 mei 1674

Gehuwd 2 mei 1612 voor het gerecht te Culemborg (#) met

Aeltje Reijers, dochter van Reijer Gerritsz en Christijna Cornelis Jans Sterck, geboren ca. 1590

 

Bronnen: 1) regionaalarchiefrivierenland.nl, 2) hogenda.nl, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Everdingen, oud rechterarchief 1661-1676. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Everdingen, oud rechterarchief 1676-1698. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Bij hun huwelijk in 1612 woont Jan in Heicop en Aelken aan de Diefdijck.

Op 25 mei 1613 wordt de erfloting gehouden door de erfgenamen van goederen nagelaten door hun ouders zaliger Reijer Gerritsz x za Christijna Cornelis Jansz Stercksdr en wel als volgt:

1. het 1e lot: 4 morgen op Authenae en 2m op Over Zijderveld bezwaard met 30 st jaarlijks (Aeff Reijersd).
2. het 2e lot: het ‘Corssen camp’, groot 4m2h; nog een campke van 1 morgen; nog 8 hont op Bolgrij.
3. het 3e lot: 5 morgen op Over Zijderveld en 2m op Prijs met nog een huis en hofstede aan de Diefdijk (Jan Reijersz).
4. het 4e lot: 2 morgen ’t eijnde de hofstede, met de hofstede; nog de halfscheiding van 4½ morgen op S..ijck (?) voor de Diefdijk; nog 2 morgen achter ‘Plasse’ hofstede (de jonge Jan Reijersz).
5. het 5e lot: 2½ morgen op Over Zijderveld achter Tijs Jansz; nog 8 hont op Bolgrije; nog 1m achter Wolcken Thoenisz (de Oude Cornelis).
6. het 6e lot: de halfscheiding van 16h achter Pauwel Cornelisz met gebruijck van de halfscheiding door voornoemde Pauwel Cornelisz; nog 7 hont op Bolgrije; nog 2 morgen 1½ hont achter Dirck Willemsz; nog een campke op Neder Zijderveld aan de kerksteeg (Jan Dircksz).
7. het 7e lot: huis en hofstede op Bolgrij, tesamen groot 4 morgen.

Jan Reijersz is ten deel gevallen het 3e lot, ’t welck huis en bepotinge gelegen is aan de Diefdijk, mits 5 morgen heerlick goet daaraan gelegen voor de Diefdijk, waarvan Jan Rejersz uitreiken zal 450 gl, waarmede te niet zal zijn die 72 gl, die aan de andere 6 kinderen vermaakt zijn, te weten: Jacob, Cornelis en Cornelis, Jan en Jan Dircksz x Alith en Aeffgen Reij[er]sd’ kinderen. De erfgenamen van za Reijer Gerritsz verkl voldaan te zijn: Jacob Reijersz, Jan Dircksz, Cornelis Reijersz, Jan Reijersz, Cornelis Reijersz, Aeff Reijersd.

Op 27 mei 1614 de erfgenamen van Reijer Gerritsz zaliger x Christina Cornelis Jansz Sterckxdr zaliger, met name Jan Reijersz, Jacob Reijersz, Cornelis Reijersz den Ouden, Jan Reijersz den Jongen, Cornelis Reijersz den Jongen, Jan Dircksz x Alith Reijersd en Aeff Reijersd cum tutore. Deling door tussenspreken van Oth Petersz Sterck en Gijsbert Mertensz als volgt:

  • Jan Reijersz: de hofstede en huis aan de Diefdijk, met 5 morgen daarachter op Over Zijderveld; nog 2 morgen op Prijs; alles geschat op 2.300 gl.
  • Jacob Reijersz: een hofstad en huis met daarachter tesamen 4 morgen, gelegen op Bolgrije; alles geschat op 2.500 gl.
  • Jan Dircksz nom ux: de halfscheiding van 16 hont gelegen achter Pauwels Cornelisz op Over Zijderveld; nog het hofstedeke van voorn Pauwels Coernelisz; nog 2 morgen 1½ hont op Over Zijderveld achter Dirck Willemsz; nog een campke op Neder Zijderveld; nog 7 hont op Bolgrij; alles geschat op 2.000 gl.
  • Cornelis Reijersz den Ouden: 2½ morgen op Over Zijderveld achter Tijs Jansz; nog 8 hont op Bolgrij; nog 1 morgen achter Wolcken Thoenisz op Over Zijderveld; alles geschat op 1.850 gl.
  • Cornelis Reijersz den Jongen: ‘Corssen camp’ groot 4 morgen 2 hont lands, nog een campke van 1 morgen; nog 8 hont? gelegen; alles geschat op 2.000 gl.
  • Jan Reijersz den Jongen: 2 morgen t’eijnde op ‘Leckenhofstede’ met de hofstede; de halfscheiding van 5 morgen, waarvan de helft voor de Diefdijk; 2 morgen achter ‘Plassenhofstede’; alles geschat op 1.700 gl.
  • Aeff Reijerss: 4 morgen op Authenae; 2 morgen op Over Zijderveld; alles geschat op 1.650 gl.

Er moet nog wat geld rond geschoven worden.

Op 19 januari 1619 transporteren Jan Reijersz, Cornelis Reijersz en hun broer Jacob Reijersz, Jan Dircksz x Aelken Reijersd, voor hun zelf en vervangende hun andere broers en zuster, schoonbroers en schoonzuster, resp erfgenamen van zaliger Reijer Gerritsz en Christina, die erfgename was van Cornelis Jansz Sterck, aan Jacob Sijmensz en Joris Quirijnen een rentebrief groot 300 gl, sprekende op 5 morgen land, huis en hof, gelegen op Goilberdingen, al ’t gene Oth Dircksz STERCK placht aan te coemen, etc. De comparanten renuncieren daarvan. 

Op 29 juni 1635 Jan, Jacob en hun broer Jan Reijersz Sterck, Jan Dircksz x Aeltgen Reijers Sterck (wettig geboorte) en Cornelis Jansz Prins als oom en bloedvoogd van moederswege van de 2 onmondige kinderen van Cornelis Reijersz x Gijsbertgen Jans Prins. Deling van goederen hun aangekomen door dode van Aefken Reijers Sterck en wel als volgt:

1. Jan Reijersz de Oude en Jan Reijers de Jonge 4 morgen op Zoochwijck.
2. Jacob Reijersz Sterck 2 morgen op Zijderveld.
3. Jan Dircksz een rentebrief groot 650 L hoofdsom gevestigd op het gemeneland van Everdingen en Zijderveld, gepasseerd voor schepenen van Culemborg dd 1-4-1631.
4. de kinderen van Cornelis Reijersz zaliger 3 morgen op Zijderveld.

Verder moet nog wat geld rondgeschoven worden.

Op 9 maart 1641 transporteert Jan Reijersz Sterck aan zijn zwager Jan Dircksz, wonende op Heicoop, een rentebrief groot 640 gl tegen 40 gl 12 st 8 penn, tot last van het gemeneland van Everdingen, Zijderveld en Goilberdingen dd 1-4-1631. Op 20 juli 1641 verbindt Antonij van Diemen, procuratie hebbende van Joost van Diemen, oud-burgemeester van Culemborg (schepenen aldaar 16-7-1641), ten behoeve van het gemeneland van Everdingen 6 morgen op Authenae, ter bevrijding van gijselkosten gevallen te Vianen bij Aert Geritsz, gearrresteerde, wegens Jan Dircksz uit Heicoop, en tevens voor 600 gl, die voornoemde Van Diemen als borg voor zijn zwager Jan van Megen zaliger, als gewezene ontvanger, etc.

Op 8 juni 1648 transporteren Antonis Gijsbertsz x Willemken Gerrits x Willem Fredercksz zaliger; item Joost Bastiaensen zwager van voornoemde Willem en instaande voor zijn zwager Frederick Willemsz, aan Jan Dircksz uit Heicoop 2½ morgen op Bolgrij. 

Op 4 juli 1665 en 19 mei 1674 is Jan Dircksen Copier genoemd als belender.

Op 1 augustus 1677 transporteert Stijntjen Jans, meerderjarige dochter van Jan Dirx Coppier en Aeltjen Reijers, aan Teunis Cornelisz van Eck, een boomgaard etc., gelegen aan de weerszijden van de Diefdijk onder Zijdervelt.

 

Uit dit huwelijk:

Reijer Janse Copier

Neeltje Jans Copier

Stijntje Jans Copier, overleden 1690-1694