Copier, Dirck Melisz (-1606/07)

Dirck Melisz Copier, overleden 1606-1607

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Trouwen Culemborg (gerecht) 1598-1707, A.A. van Beuzekom, 5) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. de Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987

Op 12 januari 1606 verklaart Aert Roeloffsz ontvangen te hebben van Dirck Melisz 100 gl die comparant gedurende 6 jaar mag houden. Comparant verbindt daaraan ¼e deel van een boomgaard op Goilberdingen buitendijks. Voldaan 15-2-1613. Op 9 april 1607 is de boomgaard eigendom van de erfgenamen van Dirck Melisz.

Op 25 juni 1616 transporteren Goessen de Reuze en Amelis Dircksz, elk voor zich zelf en als bloedvoogden en mombers van Aelken en Willemken Copiers zijnde onmondige zoon en dochter van Dirck Melisz en resp heurl broer en zuster en Cornelis Cornelisz als mede voogd, aan Goebel Jansz de Weert een rentebrief groot 12 gl 10 st sprekende op 13½ hont op Lange Bolgrije. Op 8 april 1617 transporteren Goossen de Reuze en Amelis Dircksz, elk voor zich zelf en als rechte bloedvoogden van Aelbert en Willemken Copiers, [zijnde] Dirck Melisz’ onmondige zoon en dochter, hun resp broer en zuster, en Cornelis Cornelisz zijnde een medevoogd derzelven, aan Goebel Jansz de Weerdt een rentebrief groot 12 gl 10 st jaarlijks, sprekende op 12½ hont gelegen op Lange Bolgrij.

 

Kinderen:

1  (?) Jan Dirkse Copier

Amelis Dircksz Copier, overleden < 21 juli 1642. Gehuwd 10 juli 1614 voor het gerecht te Culemborg met Aelken Jans, overleden > 20 mei 1659

Aelbert Dirx Copier

Willemken Dirx Copier. Gehuwd 20 juni 1624 voor het gerecht te Culemborg met Cornelis de Cock