Coennertsz, Jan (ca. 1560->1606)

Jan Coennertsz, schepen van Hagestein (1593, 1596-1598), laagheemraad (1599-1600, 1606), zoon van (?) Coen Melisz en Truijtgen Peters, geboren ca. 1560, overleden > 8 januari 1606

Gehuwd met

Jannichje Bastiaens

 

Bronnen: 1) onsvoorgeslacht.nl, 2) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1596-1608. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) razu.nl, 4) Lexmond. ORA inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64, 1588-1747, H. de Bruin, 5) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) Tukkers komen niet uit Twente, Kees Tukker, 26-04-2023

NB: Over de afstamming van Jan Coennertsz bestaan verschillende theorieën. Kees Tukker gaat uit van de afstamming van Coen Cornelisz, mede gebaseerd op het gebruik van het Tucker-zegel. Ben de Keijzer gaat uit van de afstamming van Coen Melisz, gebaseeerd op de oorsprong van de naam Melis binnen de familie. Hoewel ik de redenatie van Kees Tukker begrijp, vind ik het niet goed passen in de tijdsframe. Coen Cornelisz is immers al in of voor 1548 overleden. Bovendien wordt Jan niet genoemd als een van de onmondige kinderen van Coen Cornelisz. De kinderen van Jan Coennertsz zijn daarentegen in 1620 weer genoemd als erfgenamen van Melis Coenen (broer cq oom) en passen beter in het tijdsframe. Ik volg de theorie van Ben de Keijzer.

Op de lijst met goederen van de Dom uit 1580 is opgenomen: Joannes Coenrardi.

Op 26 februari 1584 constitueren Peter Cornelisz en Jan Coenen wonende Hagesteijn in verband met pachtschuld aen de Dom.

Op 2 december 1597 huurt Jan Coenraetsz te Hagesteijn 3 morgen opte Cuull.

In het register van Oudschildgeld van Hagestein uit 1600 is opgenomen:

  • 96: Claes Strengh + vogelkoij, gebruikt Jan Coendertsz,
  • 107: Armen van Oudmunster 4 morgen, gebruikt Jan Coenertsz,
  • 111: Armen van Oudmunster 1 morgen, gebruikt Jan Coenersz,
  • 113: kerck te Hagesteijn 6 morgen, gebruikt Jan Coenerts,
  • 114: Jan Coendersz 7 hont, gebruikt Tonis Berghmans kinderen,
  • 117: Domproest 12 morgen, gebruikt Oth Balthasars, Jan Coenertsz en Cornelis Huijberts,
  • 130: Oudmunster 3 morgen, gebruikt Jan Coenertsz

Op 18 februari 1620 compareerde Melis Coenen, ziek, Bastiaen Jans zijn broederssoon de somme van 150 gulden en beste peert en zijn bestemantel en het gebruik van de hofstede, erfgenamen Coen Jans, Bastiaen Jans, Peter Jans, Truijchgen Jans, Anna Jans en Gerrigje Jans. 

Op 30 maart 1627 compareerde Aelbert Aertsz de Graef gerechtsbode tot Lakerveld en verklaerde van wegen Emmichgen Joosten weduwe van Melis Coene, gearresteert onder de schout, ook vermeld Bastiaen Jan Coene en Coen Jansz, de kinderen van Maeij Selen zaliger zijn voldaan.

 

Uit dit huwelijk:

Coen Jansz Tucker

Bastiaen Jan Coenen

Peter Jan Coenen, overleden < 28 mei 1631. Gehuwd met Claasgen Ewouts

Truijchgen Jans

Anna Jans

Gerrichgen Jans