Melisz, Coen (->1562)

Coen Melisz, overleden > 1562

Gehuwd met

Truijken Peters

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) onsvoorgeslacht.nl, 4) Lexmond. ORA inv.nrs 1-17, 25, 26, 63 en 64, 1588-1747, H. de Bruin

Op 30 september 1561 verklaren Coenraet Melisz x Truijken Petersdr schuldig te wezen aan heer Nijclaes van Amelenberch, vicaris Oudmunster, een rente uit 3 morgen in de Biesen gemeen met nog 3 morgen, 2 morgen toebehorend de armen van Oudmunster en 1 morgen Marij Huberts wedue met hoer kinderen.

Op de lijst met goederen van de Dom uit 1562 is opgenomen: Coenrardus Amelii.

Op 18 februari 1620 compareerde Melis Coenen, ziek, Bastiaen Jans zijn broederssoon de somme van 150 gulden en beste peert en zijn bestemantel en het gebruik van de hofstede, erfgenamen Coen Jans, Bastiaen Jans, Peter Jans, Truijchgen Jans, Anna Jans en Gerrigje Jans. 

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Melis Coenen, heemraad van Lexmond (1589), overleden 1621-1626. Gehuwd met Emmichgen Joosten, overleden > 4 mei 1627

2  (?) Jan Coennertsz