Ceulen, Gerrit Jansz van (1608/09-1664)

Gerrit Jansz van Ceulen, schrijnwerker, zoon van Jan Oloffsz van Ceulen en Maria Gerrits van Schalckwijk, geboren 1608-1609, overleden december 1664 (aangetekend 5 december 1664), begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 8 september 1639 en gehuwd op 24 september 1639 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Aeltgen Aernts van Ammel, dochter van Aernt Lucasz van Ammel en Lucia Melchiors, gedoopt 27 november 1616 te Utrecht (#), overleden juli 1652 (aangetekend 26 juli 1652), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 8 april 1639 Gerrit Jansz van Ceulen, 30 jaar, Abraham van Sundert, 26 jaar, jongmans te Utrecht, verklaart ten verzoeke van Emmerentiana Gijsbertsdr van Ens, dochter van Gijsbert Claesz van Ens dat zij zich in 1634 met Gijsbert voorschreven begaven in dienst van de WIC kamer Amsterdam en op 3 juni uit Texel wegvoeren op de Amsterdam en dat Gijsbert als adelborst diende en zomer 1637 stierf in het fort Emestus.

Op 6 september 1639 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Gerrit Jansz van Ceulen en Aeltgen Aernts van Ammel. Gerrit wordt geassisteerd door Adolph van Ceulen sijn broeder, Willem Oloffsz van Ceulen en Peter Gerritsz van Schalckwijck sijne oomen. Aeltgen wordt geassisteerd door Lucia Melchiors weduwe van zaliger Aernt Lucasz van Ammel, Dirck Antonisz van Doorn, Willem Gerritsz van Woerden en Jacob Adriaensz van Beeck, hare zwagers. De bruidegom brengt schrijnwerkersgereedschap aan.

Zij wonen aen de Catharijnepoort te Utrecht (1640). Zie links afbeelding uit 1669 van A. Rademaker (Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 36287).

Op 8 januari 1644 verlenen Adolff Jansz van Ceulen, harnasmaker te Utrecht, en Gerrit Jansz van Ceulen, schrijnwerker te Utrecht, een garantie aan Gerardt van Dijck, deurwaarder ’s hooffs van Utrecht, in verband met borgtochten ten behoeve van Cornelis Ponsz van de Cuijl, Dirck de Goijer, oud-burgemeester van de stad Utrecht, Anthonis van Haeften en de executeurs van het testament van Adriaen Beijer en Alidt Jans, echtelieden.

Op 6 januari 1647 en 21 april 1647 staat Gerrit Jansz van Ceulen genoemd als overige belanghebbende in een akte van huur cq koop. In de onderliggende akten kan ik hem echter niet terugvinden.

Op 19 september 1650 schenkt Elisabeth Aerts, weduwe van Joost Petersen in leven sackendrager te Utrecht, aan de aelmoeseniercamer een bezegelde rentebrief groot f 200-0-0, beleend op naam van haar nicht Maria Jans en ten laste van Gerrit Janss van Ceulen als principaal en Oloff Janss van Ceulen en Lambert Roeck, boekbinder, als borgen.

 

Uit dit huwelijk:

Johannes Gerritsz van Ceulen

Maria Gerrits van Keulen, gedoopt 24 oktober 1641 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 5 mei 1667 en gehuwd op 27 mei 1667 in de Geertekerk te Utrecht met Andries Janssen van Boshoven, adelborst bij de VOC op het schip Suijt Polsbrouck

Aert Gerritsz van Keulen, meester bakker, gedoopt 14 april 1644 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden begraven 5 november 1705 in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd < 24 september 1673 met Aertje Theunis, overleden > 30 augustus 1714

NN van Ceulen, overleden juni 1652 (aangetekend 21 juni 1652), begraven in de Jacobikerk te Utrecht