Ammel, Aernt Lucasz van (ca. 1575-1636)

Aernt Lucasz van Ammel, zoon van Lucas van Ammel, geboren ca. 1575, overleden februari-maart 1636 (aangetekend 7 maart 1636), begraven te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 1 september 1601 en gehuwd op 3 september 1601 te Utrecht (#) met

Lucia Melchiors, geboren ca. 1580, overleden augustus 1643 (aangetekend 14 augustus 1643), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Zij wonen aan de Catharijnepoort (1614).

Op 11 december 1634 is Aernt Lucasz van Ammell belanghebbende van een borg voor Elijsabeth Servaes, weduwe van Jan Dirxsz Booch, voor een koopmansbrief van f 200-0-0, oorspronkelijk ten behoeve van Servaes Tonisz de Noij.

Op 24 augustus 1636 herroept Lucia Melchiors, weduwe van Aernt Lucasz van Ammel, een dispositie over 4 kameren en van bepaling inzake verband op haar goederen. Als getuigen treden op Melchior Petersz Bock en Jacob Adriaensz van Beeck. Op dezelfde dag sluiten de kinderen van Lucia Melchiors, weduwe van Aernt Lucasz van Ammel, onderling een akkoord inzake de bepalingen in een codicil van hun ouders. Een dispositie over vier kameren en verband op portie in kameren en goederen, nagelaten door hun vader, worden als nietig beschouwd. Cornelis Aerntsz van Ammel zal voordeel trekken en een rente die door Dirck Antonisz van Doorn, zijn vrouw en kinderen betaald zou moeten worden, wordt kwijtgescholden. Een legatering van f 300-0-0 aan de kinderen van Lucas Aerntsz blijft van kracht, evenals het verband op de portie van die kinderen. Genoemde kinderen zijn Cornelis Aertnsz van Ammel, Dirck Antonisz van Doorn gehuwd met Mechtelt Aernts van Ammel, Emmichgen Aernts van Ammel, Willem Gerritsz van Woerden haar toekomstige echtgenoot, Aeltgen Aernts van Ammel, en Maijchgen Aernts van Ammel. Als getuigen treden op Melchior Petersz Bock en Jacob Adriaensz van Beeck.

Op 7 juli 1642 stelt Lucia Melchiorsdr, weduwe van zaliger Aernt Lucasz van Ammel in zijn leven borger, haar testament op. Erfgenamen zijn Mechtelt van Ammel, Emmichgen van Ammel, Aeltgen van Ammel, Maichgen van Ammel, Cornelis Aertsz van Ammel, Lucas Aertsz van Ammel met Willem van Waerden, Gerrit van Waerden, Gerrit Jansz van Ceden en Jacob Adriaensz van Brenck. Op 3 augustus 1643 vindt een herziening plaats.

Op 12 april 1687 vindt opdracht plaats tot transport naar Cornelis van Bijlevelt, korenkoper, van het derde deel van een plecht van f 2.800 gevestigd op een huis en erf aan het Vredenburg, waartoe lastgeefster gerechtigd is als moeder en erfgename van Anna de Wilde, mede-erfgename van Lucia Melchiors, in leven weduwe van Arn Lucass van Ammel, grootmoeder.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Aerntsz van Ammel, geboren ca. 1602, overleden augustus 1638 (aangetekend 13 augustus 1638), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 20 april 1623 te Utrecht en gehuwd te Kockengen met Hillichen Cornelis, geboren te Kockengen, overleden oktober 1663 (aangetekend 26 oktober 1663), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Lucas Aerntsz van Ammel, steenhouwer, geboren ca. 1605, overleden juni 1630 (aangetekend 14 juni 1630), begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 20 december 1626 en gehuwd op 5 januari 1627 te Utrecht met Weijntgen Peters van Vollenhoven, overleden juni 1630 (aangetekend 14 juni 1630), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Mechtelt Aernts van Ammel, geboren ca. 1610, begraven 19 januari 1682 in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 11 november 1632 en gehuwd op 29 november 1632 in de Domkerk te Utrecht met Dirck Antonisz van Doorn, overleden september 1656 (aangetekend 15 september 1656), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Emmichgen Aernts van Ammel, gedoopt 17 augustus 1614 te Utrecht, overleden december 1646-januari 1647 (aangetekend 4 januari 1647), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 4 september 1636 en gehuwd op 18 september 1636 in de Jacobikerk te Utrecht met Willem Gerritsz van Woerden, kuiper, zoon van Gerrit Willem IJsbrantsz van Woerden en Maijken Jan Peters van Amstelredam, geboren ca. 1610, overleden mei 1673 (aangetekend 26 mei 1673), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Aeltgen Aerts van Ammel

Peter Aerntsz van Ammel, gedoopt 1 september 1622 te Utrecht, begraven 24 juli 1623 in de Jacobikerk te Utrecht

NN Aernts, begraven 1 augustus 1625 in de Jacobikerk te Utrecht

Maijchgen Aernts van Ammel, gedoopt 28 mei 1628 in de Jacobikerk te Utrecht, begraven 12 november 1708 in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 13 december 1646 en gehuwd op 27 december 1646 in de Buurkerk te Utrecht met Egbert Vos, bakker, overleden augustus 1653 (aangetekend 29 augustus 1653), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 17 december 1654 en gehuwd op 9 januari 1655 in het Anthonijgasthuis te Utrecht met Daniel Jeroensz de Wilde, bakker, geboren te Rotterdam, overleden < 23 augustus 1687