Brouwer, Jillis (1843-1917)

Jillis Brouwer, koperslager, blikslager, smid, schilder, zoon van Coenraad Pieters Brouwer en Maria van der Kleij, geboren 16 december 1843 te Utrecht (#), overleden 1 september 1917 te Utrecht (#/#), begraven 5 september 1917 op het RK kerkhof te Utrecht

Gehuwd op 30 januari 1867 te Utrecht (#/#/#) met

Alida Johanna Houtkamp, naaister, dochter van Adrianus Houtkamp en Maria Elisabetta Verhoeven, geboren 6 september 1829 te Utrecht (#), overleden 22 februari 1906 te Utrecht (#)

Jillis groeit op in Wijk C in Utrecht. Deze wijk is in die tijd de armste wijk van de stad en bestaat uit zeer kleine huisjes. In 1849 wordt de stad getroffen door een cholera epidemie. De epidemie maakt veel slachtoffers in de stad. In Wijk C waar veel mensen in ongezonde omstandigheden boven op elkaar wonen, kan de ziekte gemakkelijk om zich heen grijpen. Jillis verliest zijn vader en broertje Willem. Na het overlijden van zijn moeder, in 1858, komt Jillis samen met zijn jongste broertje Arjen terecht in het Rooms Katholiek Oude Mannen en Weeshuis aan de Donkerstraat in Utrecht (zie foto rechts). In 1863 is hij ingeschreven in het militieregister te Utrecht. Hij wordt vrijgesteld van de dienstplicht vanwege broederdienst (#). Jillis verlaat op 4 juni 1865 het weeshuis als blikslager en vertrekt naar Kamerik. Twee maanden later, op 14 augustus 1865 verhuist hij naar Zuilen om een half jaar later weer terug te keren in Utrecht. Hij gaat werken als smidsknecht bij de smid Frans Flantua op de Nauwe Watersteeg 510 in Utrecht. Hij woont daar ook in (#).

Alida groeit verder op in het Rooms-Katholiek Weeshuis aan de Minrebroederstraat. Als Alida het weeshuis verlaat, gaat ze werken als naaister op de Korte Viesteeg 719 en woont daar ook. Volgens de overlevering is Alida verlooft met Pieter Coenraad, broer van Jillis. Als Pieter Coenraad naar Nederland-Indië vertrekt, trouwte ze met diens broer Jillis.

Jillis en Alida gaan na hun huwelijk wonen aan de Koestraat 483 in Wijk C. Jillis werkt aanvankelijk nog als smid, maar begint rond 1872 voor zichzelf als schilder. Rond 1880 woont het gezin nog kort op de Koningstraat 25, voorheen ’t Zand waar Jillis is geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht. Op 2 augustus 1881 verhuizen ze naar de Lange Smeestraat 25. In 1884 verlaat hun dochter Alida het huis om als dienstbode te gaan werken en wonen bij Gerrit Willem Gutterink op de Korte Nieuwstraat. Vervolgens verhuizen ze meerdere keren in korte tijd. Op 17 juli 1885 verhuizen ze naar het Abstederzandpad 97 en ruim een jaar later, op 17 november 1886 naar de Groenstraat 43. Daar wonen ze tot 17 maart 1890. Jillis’ zoon Jillis Adrianus helpt zijn vader bij zijn werkzaamheden als huisschilder.
Ze verhuizen terug naar het Abstederzandpad, ofwel Abstederdijk (zoals het vanaf 1893 heet, zie foto boven). Ze gaan wonen op de Abstederdijk 117. In 1899 verlaat hun zoon Jillis Adrianus het ouderlijk huis. In 1906 overlijdt Alida op 76-jarige leeftijd. Jillis gaat een maand na het overlijden inwonen bij zijn zoon Jillis Adrianus en diens gezin aan de Hazelaarstraat 85 (#). Op 11 april 1910 verhuist Jillis naar het Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedengesticht aan de Maliesingel 77 (foto rechts). Daar overlijdt hij in 1917 op 73-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1  Alida Johanna Sophia Brouwer

2  Johanna Maria Brouwer, geboren 20 november 1870 te Utrecht (#), overleden 13 mei 1871 te Utrecht (#)

3  Jillis Adrianus Brouwer