Bochoven, Herman van (-<1549)

Herman van Bochoven, zoon van (?) Bernt van Blochoven, overleden < 17 oktober 1549

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 17 oktober 1549 Pons Vvijtenbroeck, substituut schout, Dirck van Doijenborch en Johan van Renesse van Cuijlenborch, schepenen van Utrecht, oorkonden dat Jutgen weduwe van Tonis Thoeniss, Thonis Thoniss haar zoon, Cornelis Hermanss voor zichzelf en voor Dirckgen zijn vrouw, Beernt Hermanss voor hem en Joostgen zijn vrouw, Henrick Janss voor hemzelf en Anna Thonisdochter zijn vrouw, bij wie zij wettig nageslacht hebben, Aert Hermanss en Weijntgen Tonisdochter hebben verklaard, ook namens de minderjarigen Steven van Blommendael en Nellichgen en Grietgen Thonis dochters te hebben opgedragen aan de abt van Paderborn het hofhorige goed Bitterschoten, waarop deze dit vervolgens heeft overgedragen, onder kwijtschelding van de hofhorigheid, aan heer Johan van Cuijlenborch heer van Renswoude, bovendien hebben zij verklaard van deze de koopsom van dit goed ontvangen te hebben. Tevens verklaarde Reijer Goeriss, mede namens zijn vrouw Beatrice, voldaan en betaald te zijn voor alle recht dat hij aan dit goed had.

 

Kinderen:

Beernt Hermans van Bochoven

Cornelis Hermansz. Gehuwd met Dirckgen Tonis

Aert Hermansz. Gehuwd met Weijntgen Tonis