Bochoven, Beernt Hermans van

Beernt Hermans van Bochoven, zoon van Herman van Bochoven, overleden > 28 februari 1573

Gehuwd met

Joesgen Henrick Gerrits

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 17 oktober 1549 Pons Vvijtenbroeck, substituut schout, Dirck van Doijenborch en Johan van Renesse van Cuijlenborch, schepenen van Utrecht, oorkonden dat Jutgen weduwe van Tonis Thoeniss, Thonis Thoniss haar zoon, Cornelis Hermanss voor zichzelf en voor Dirckgen zijn vrouw, Beernt Hermanss voor hem en Joostgen zijn vrouw, Henrick Janss voor hemzelf en Anna Thonisdochter zijn vrouw, bij wie zij wettig nageslacht hebben, Aert Hermanss en Weijntgen Tonisdochter hebben verklaard, ook namens de minderjarigen Steven van Blommendael en Nellichgen en Grietgen Thonis dochters te hebben opgedragen aan de abt van Paderborn het hofhorige goed Bitterschoten, waarop deze dit vervolgens heeft overgedragen, onder kwijtschelding van de hofhorigheid, aan heer Johan van Cuijlenborch heer van Renswoude, bovendien hebben zij verklaard van deze de koopsom van dit goed ontvangen te hebben. Tevens verklaarde Reijer Goeriss, mede namens zijn vrouw Beatrice, voldaan en betaald te zijn voor alle recht dat hij aan dit goed had.

Beernt Hermans van Bochoven koopt op 28 februari 1573 een perceel bestaande uit een camer aan de zuidzijde van de Vroujuttersteech.

 

Uit dit huwelijk:

Anneke Beernts van Bochoven, overleden < 22 juli 1593. Gehuwd (?) op 18 september 1589 voor het gerecht te Utrecht met Beernt Huijch Beerntsz van Utrecht. Gehuwd met Adam Petersz van Halen, geboren ca. 1560, overleden 6 juli 1642 te Rotterdam, overluid 27 juni (? juli) 1642 en begraven 30 juli 1642 te Utrecht

Hendrick Beerntsz van Bochoven, hopman te Utrecht, overleden december 1594 (overluid 7 december 1594 te Utrecht). Gehuwd met Hillegond Roelofs van Zijll, overleden juni 1618 (overluid 21 juni 1618 te Utrecht)

Maria Beernts van Bochoven