Benthem, Huijg Hermansz van (ca. 1670-1746)

Huijg Hermansz van Benthem, zoon van Herman Huijgen van Benthem en Errichje Aarts Peereboom, geboren ca. 1670, overleden 1 januari 1746, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 17 november 1696 te Utrecht met

Claasje Claes van Bemmel, dochter van (?) Claes Gerritsz van Bemmelen en Annichgen Gijsberts Stultingh, geboren ca. 1675, overleden 24 september 1707, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

Ondertrouwd op 21 januari 1708 en gehuwd op 28 januari 1708 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Maria van Eijndhoven, dochter van Cornelis Gerritsz van Eijndhoven en Mechteld Gerrits Croes, geboren ca. 1685, overleden 17 maart 1761, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 11 januari 1695 attesteren Bastiaan Gijsbertsen Peereboom ontrent 23 jaren, Anthonij Dirckss Peereboom ontrent 21 jaren, en Cornelis Jacobsen van de Bilt ontrent 20 jaren, over een door Claas Jansen Vinck, wonende te Utrecht, begonnen steek- en vechtpartij met Huijch Hermansen van Bentum.

Op 27 december 1700 vindt de scheiding plaats van zes kameren, die gemeen bezit zijn van de erven Cornelia Bastiaans Peerboom en Annichie Cornelis Spickhorst, liggende achter de walle ontrent de Sprockelmolen over den toom. De genoemde erfgenamen van Cornelia Bastiaans Peerboom zijn Jacobmina Peerboom zuster, Geertruijt van Bemmel nicht, Cornelis Aartss Mollevanger gehuwd met Henrickie van Bemmel nicht, Huijch Hermanss van Bentem gehuwd met Claesien van Bemmel nicht, Herman van Soestbergen gehuwd met Aeltien Jurriaens Spickhorst nicht, en Henrickie Spickhorst onmondige nicht begeleid door voogden Gerrit Jans van Bemmel en Jacob Spickhorst. Twee van de drie kameren alsmede een vierde part ‘vant hofien’ wordt op dezelfde dag verkocht aan Isaac Perné en de kamere met een vierde part ‘vant hofgen’ aan Johannes Westerhout. Tevens op 27 december 1700 is Huijch van Bentum gemachtigde in de verkoop van de erven van Cornelia Bastiaens Peerboom van een ‘huijsinge, erve ende gront’ aan de noordzijde van het Sint Geertruijdenkerckhoff.

Op 26 december 1703 huren Jan Jansz Beusecum, Andries Achterberg, Hermen Stoffelse Mollevanger, Gerrit Evertsz van der Lee, Huijgh Hermensz van Benthem en Willem Joosten van Velsen, hovenierslant in vier percelen genaamd de Lagen Boomgaert van Philibert Belizaire de Clercque. Op 22 augustus 1714 huurt Huijgh Hermansz van Benthem met tien anderen ‘vier morgen landt, in twaelff percelen, om te hovenier’ gelegen aan het Houtensepadt, over den Borger.

Op 16 januari 1708 koopt Huijch Hermanss van Benthem zijn beide onmondige zonen Nicolaes van Benthem en Herman Huijgen van Benthem uit uit de boedel van Clasien Bemmel. Beide zonen worden bijgestaan door hun grootvader Herman van Maarschalckerweert gehuwd met Maria Cornelis. Op 29 oktober 1717 leent Huijgh Hermense van Benthem aan zijn ‘geestelijcke dochter’ Catharina Huijgens van Benthem f 500. Op 13 april 1744 treedt Huijg Hermenze van Benthum, grootvader, op als voogd over Hermannus van Beusekum den jonge, bij de uitkoop uit de boedel van Maria van Benthum door zijn vader Hermannus van Beusekum, weduwenaar van Maria van Benthum.

Op 11 september 1718 benoemen Huijgh Hermanss van Benthum en Maria van Eijndhoven de langstlevende als voogd over onmondige kinderen en erfgenamen (#). Op 15 februari 1750 verkopen Maria van Eijndhoven, weduwe van Huijgh van Benthem, alsmede de erven van Huijgh van Benthem, te weten Arien van Benthem, Frans van Benthem, Willem van Benthem, Jan van Benthem, Cornelis Agterbergh gehuwd met Clasina van Benthem, Hermanus van Soestbergen gehuwd met Erika van Benthem, Megteld van Benthem, Hermanus van Beusecom kleinzoon, de onmondige kinderen van Cornelis van Benthem en Maria Court, Cornelis van Benthum en Huijbert van Benthem, een ‘huijs en hof c.a. groot 11 hond lands’ aan de zuidzijde de Min, aan Johan van Eijck (#). Op 6 augustus 1761 vindt de scheiding plaats van de erfenis van Maria van Eijndhoven, in leven weduwe van Huijbert van Benthum. Erfgenamen zijn Clasina van Bentum dochter weduwe Cornelis Achterberg, Frans van Benthum zoon, Willem van Benthum zoon, Jan van Benthum zoon, Hermanus van Soestbergen gehuwd met Arkje van Benthum dochter, en Jan Hoffert gehuwd met Mechtelt van Benthum dochter. De erfenis betreft een ‘hoff groot 3 hondt landts’ gehuurd in mei 1746. De regenten der rooms katholieke armenkamer te Utrecht, hebben als voogden van de kinderen van zoon Cornelis van Benthum, de boedel gerepudieerd (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Nicolaas van Benthem, geboren ca. 1700, begraven 13 september 1719 in de Nicolaikerk te Utrecht

Herman Huijgen van Benthem, geboren ca.1703, begraven 26 augustus 1733 in de Nicolaikerk te Utrecht

NN van Benthem, overleden 18 augustus 1705, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Uit het 2e huwelijk:

Clasina van Benthem

Cornelis van Benthem, gedoopt 22 januari 1709 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Megtildis van Eijndhoven), overleden 30 augustus 1747, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 9 februari 1737 voor het gerecht en RK Onder de Linden te Utrecht met Maria Court, dochter van Cornelis Coert en Cornelia Agterberg, gedoopt 24 mei 1717 RK te Utrecht, overleden 17 september 1747, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

Adrianus van Benthem, gedoopt 16 mei 1710 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria Hermes), overleden 23 september 1760, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

Franciscus van Benthem, gedoopt 7 februari 1712 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 26 juni 1782 te Utrecht. Gehuwd op 25 juli 1761 voor het gerecht te Utrecht met Annigje van Laar, dochter van Andreas van Laren en Joanna Verheven, gedoopt 29 maart 1739 RK te Utrecht, begraven 11 september 1775 op de Buurkerkhof te Utrecht

Wilhelmus van Benthem, gedoopt 13 maart 1714 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden 12 juni 1714, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

Wilhelmus van Benthem, gedoopt 27 april 1715 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden (?) 2 mei 1766, begraven in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd op 12 april 1760 voor het gerecht en RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht met Adriana van Dennekant

10  Johannes Raijmundus van Benthem, gedoopt 13 januari 1717 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 11 mei 1778, begraven in de Catharijnekerk te Utrecht. (?) Gehuwd op 26 oktober 1737 voor het gerecht te Utrecht met Catharina Overdam, overleden 3 december 1787, begraven in de Buurkerk

11  Henricus van Benthem, gedoopt 20 september 1718 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Huberta van Bentum), overleden 16 november 1719, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

12  Erica van Benthem, gedoopt 21 september 1720 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Simmershof), overleden 5 september 1769, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 12 september 1743 RK Dorstige Hartsteeg en 12 oktober 1743 voor het gerecht te Utrecht met Hermanus van Soestbergen, hovenier, zoon van Herme van Soesberge en Pieternel van Hetere, gedoopt 24 maart 1723 RK Achter Twijnstraat te Utrecht, overleden 11 september 1791, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

13  Maria van Benthem, gedoopt 7 april 1722 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel), overleden 16 augustus 1743, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 6 mei 1741 voor het gerecht en 11 mei 1741 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht met Hermanus van Beusekom, hovenier, zoon van Herme van Beusecom en Truijgi van Soesberge, gedoopt 10 januari 1721 te Utrecht, overleden 8 januari 1792, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht

14  Mechtilda van Benthem, gedoopt 25 juni 1724 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gerarda Poulsen), overleden 30 september 1786, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht. Gehuwd op 18 juli 1761 voor het gerecht te Utrecht met Jan Hoffert, overleden 28 juli 1784, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht