Eijndhoven, Cornelis Gerritsz van (ca. 1655-1709)

Cornelis Gerritsz van Eijndhoven, gerechtsbode van Pijlsweert, zoon van Gerrit Cornelisz van Eijndhoven en Maria Gerrits van Otterspoor, geboren ca. 1655, overleden 30 januari 1709, begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 6 januari 1683 en gehuwd voor het gerecht te Utrecht (#) met

Mechteld Gerrits Croes, dochter van Gerrit Croes, geboren ca. 1660, overleden 19 februari 1730, begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661. J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied (Houten 2010). Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Op 19 maart 1660 wordt Cornelis Cornelisz van Eijndhoven beleend met een akker in Wijk op Langeslag voor Cornelis van Eijndhoven, onmondig, zijn neef, bij dode van Gerrit, diens vader. 

Op 13 februari 1687 en op 20 maart 1689 huurt Cornelis van Eijndhoven, wonende buijten Utrecht op de Hoochlantse steech, drie mergen weijlants te St. Roosendijck buijten Utrecht, ontrent den Daalsendijck, genaamd den Omloop, van Anthonij van Oostrum. Op 11 juli 1689 staat Cornelis van Rossum den oude, molenaar buijten de Weertpoort, borg voor Cornelis Gerritsz van Eijndhoven, inzake betaling van f 100 wegens koop van tarwe en gerst. Op 16 februari 1707 huurt Cornelis van Eijnthoven, gerechtsbode van Pijlsweert, woonende op de Hooghlantsesteegh te Pijlsweert, van Beatrix Daeme, weduwe van Nicolaes van Wenckum, een huijsinge c.a. met hoff en boomgaert aan de Hooghlantsesteegh.

Op 24 augustus 1694 staat Cornelis Gerritsz, wonende in de Hoogelantse steegh, borg voor Gerrit Croes voor de huur van een huijsinge, schuijr en hoff, sijnde een tappsteede van Aleijdis van Weckerslooth, weduwe van Cornelis van Wijckerslooth, in leven advocaet hove van Utrecht, met notitie dat de borg niet heeft gecompareerd.

Op 16 januari 1709 benoemen Cornelis Gerritsen van Eijndhoven en Mechteld Croes, wonende op de Hoochlantsesteech buijten de Weertpoort, de langstlevende, Huijch Harmansen van Benthem, schoonzoon, en Cornelis van Pijlsweert, zwager, als voogd over de onmondige kinderen en erfgenamen (#).

 

Uit dit huwelijk:

Maria van Eijndhoven

Catharina Cornelisse van Eijndhoven, geboren ca. 1690, overleden 22 februari 1734, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 15 april 1719 voor het gerecht te Utrecht met Aert de Groot, overleden 31 oktober 1722, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 4 oktober 1727 voor het gerecht te Utrecht met Jacobus Verheul, zoon van Joannes Verheul en Joanna van Cleef, gedoopt 18 april 1705 RK Walsteeg te Utrecht

NN van Eijndhoven, overleden 23 mei 1693, begraven in de Jacobikerk te Utrecht