Agterberg, Cornelis (ca. 1700-1760)

Cornelis Agterberg, zoon van Albertus Agterberg en Agnes Paulus van de Stoop, geboren ca. 1700, overleden 4 september 1760, begraven op het Nicolaikerkhof te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 1 november 1732 RK en gehuwd op 15 november 1732 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Clasina van Benthem, dochter van Huijg Hermansz van Benthem en Maria van Eijndhoven, gedoopt 22 januari 1709 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Gertrudis van Bemmel) (#), overleden 27 november 1783 te Utrecht

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 8 maart 1741 stellen Andries Agterberg, Cornelia Agterberg weduwe Cornelis Coert, Cornelis Agterberg, Paulus Agterberg en Pieter Agterberg, Jan Coert aan tot beheer en verkoop van de helft in twee huizen genaamd de Brouwersbaars, aan de westzijde van de Twijnstraat te Utrecht. Op 25 maart 1741 machtigen zij Jan Coert tot het verkopen van de genoemde helft in 2 huijsen aan Willem Moreelse. Op 31 januari 1750 huren Cornelis Agterberg, Paulus Agterberg, Hendrik van Bentum, Willem van Gent, Sander Gresnigt en Hendrikje Spijkhorst 2 mergen bouwlandt aan de ‘cingel agter de Geertekerk, tusschen de Catharijnepoort en Tolsteeghpoort’ van Hermannus van Vianen. Op 25 januari 1762 wordt de huur verlengd, dan door de weduwe van Cornelis Agterberg.

Op 1 november 1752 huurt Cornelis Agterberg, wonende in Abstede aan de oostzijde van de Crommenrijn, van Jacob Gijsbert Woertman, een huijsinge, hoff en hofstede, groot 1 mergen land in Abstede aan de oostzijde van de Crommenrijn (#). Op 17 januari 1758 wordt de huur verlengd. Op 20 januari 1762 en 11 januari 1769 wordt de huur verlengd door Clasina van Benthem. Op 14 november 1769 huurt Clasina van Benthem van Jacoba Agneta van Oort, 230 roeden hoveniersland in Abstede, deel uitmakende van Galgerweert.

Op 12 juli 1770 constitueert Clasina van Bentum, tezamen met onder andere Frans van Bentum, Jan Bentum, Hugo van Bentum en Cornelis van Bentum, om van de erfgenaam van Jacobus Verheul hun helft in de nalatenschap van Caetje van Eijndhoven en Jacobus Verheuvl op te eisen en de gemeenschappelijke boedel af te wikkelen. Op 16 juli 1770 insinueren de kinderen en kleinkinderen van Huijbert van Bentum en Maria van Eijndhoven, in leven echtelieden, en erfgenamen ab intestato van Caatje van Eijndhoven, (oud)tante, in leven gehuwd met Jacobus Verheul, in leven boomkweker en gewoond hebbende buiten de Weerdpoort, om hen toe te laten tot het bezit van de bodel van Caatje van Eijndhoven en Jacobus Verheul. Blijkbaar weinig succesvol, want op 20 augustus 1770 constitueren zij bij Dirk van Lobbrecht, procureur voor den gerechte van Utrecht, tot het voeren van een proces tegen de ervan van Caetje van Eijndhoven.

 

Uit dit huwelijk:

Albertus Agterberg

Willibrordus Agterberg, gedoopt 14 september 1735 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Cornelius Court), overleden 17 augustus 1736, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Agnes Agterberg, gedoopt 10 oktober 1736 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Agnes van der Stoop), overleden 22 februari 1738, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Maria Agterberg, gedoopt 11 januari 1738 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum), begraven 24 oktober 1802 te Utrecht. Gehuwd op 4 november 1769 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht met Jacobus Pisa, zoon van Robertus Pisa en Emmerentia van Doorn, gedoopt 7 september 1734 RK te Utrecht, overleden 5 december 1806, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Hugo Agterberg, gedoopt 23 april 1739 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Hugo van Bentum), overleden 29 mei 1739, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Hugo Agterberg, gedoopt 14 april 1740 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Hugo van Bentum), overleden 16 augustus 1747 / 4 augustus 1748 / 28 februari 1749 te Utrecht

Paulus Agterberg, gedoopt 11 augustus 1742 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Paulus Achterberg), overleden 16 augustus 1747 / 4 augustus 1748 / 28 februari 1749 te Utrecht

Cornelis Agterberg, gedoopt 19 september 1743 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum), overleden 5 oktober 1743, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Erentruida Agterberg, gedoopt 29 november 1744 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Erentrudis van Bentum), overleden 16 juni 1812 te Utrecht. Gehuwd op 8 oktober 1802 voor het gerecht te Utrecht met Frederik Coelen, kleermaker, zoon van Anton Kalo en Barbara Lowijs, gedoopt 14 november 1746 RK te Maastricht, overleden 14 augustus 1812 te Utrecht

10  Cornelis Agterberg, gedoopt 8 oktober 1746 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Machtildis van Bentum)

11  Agnes Agterberg, gedoopt 9 december 1747 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum)

12  Erica Catharina Agterberg, gedoopt 29 april 1749 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum)

13  Hugo Agterberg, gedoopt 26 juni 1750 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum), overleden 28 juli 1750, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

14  Huberta Agterberg, gedoopt 23 december 1753 RK Dorstige Hartsteeg te Utrecht (get: Maria van Bentum)