Bemmel, Aelbert Jansz van

Aelbert Jansz van Bemmel, zoon van Jan Aelbertsz van Bemmel en Elisabeth Dircx, overleden 1570-1578

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_55. Nadere Toegang op inv. nr 55 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 4) Bezitters, gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd bij bet Leuterveld te Wijk bij Duurstede (1440-1700), Casper A. van Burik. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek, september 2004 38-3, 5) Abraham van Bemmel (1703-1785), J.M. Reinboud. In: De Navorscher (1960), 6) Stamreeks van Bemmel herzien ?, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. XL (1985)

In het overzicht van ‘mergentalen gelegen inde gerechte van Wijck buyten de stadt’ uit 1568 is vermeld: Aelbert Jansz van Bemmel, van Ariaen Aertsz int Cortlant acht hondt ende
noch van Jan van Dwarsdijck eenen margen op Noorderweert compt = ii morgen ii hont.

Op 24 november 1570 is Aelbert van Bemmel belender aan land op Neernoorderweert.

J.M. Reinboud verwijst in zijn artikel in De Navorscher (1960) naar een achttiende-eeuwse ‘Geslag Tafel der Familie van de Van Bemmels’, mogelijk geschreven door historieschrijver Abraham van Bemmel. Daarin zou vermeld zijn dat ‘Aalbert van Bemmel is in sijn huijs bij Wijk door stroopende Spanjaarts uijt Zutphen koomende om te plunderen int Voorhooft geschoten aan welke wond hij terstond stierff’.

Op 3 februari 1578 Cornelia Guert Dirckx wedue met Jan de Cuijff hoer soen verklaart schuldig te wezen aan Gijsbert Jansz van Bemmel en Jan Volkensz als voogden van de kinderen van zaliger Aelbert van Bemmel een rente uit 14 hont.

 

Kinderen:

Metgen Aelberts van Bemmel

Cornelis Aelbertsz van Bemmel, overleden > 23 maart 1646. Gehuwd met Anna van Noort

Jan Aelbertsz van Bemmel, cameraar, raad en kerkmeester te Wijk bij Duurstede, overleden > 15 augustus 1642. Gehuwd met Neeltje van Setten, overleden 1615-1617. Gehuwd 2 februari 1617 te Wijk bij Duurstede met Hendrickje Hermens van Bemmel