Beerschoten, Hendrik van (1704-1770/72)

Hendrik van Beerschoten, boer, schaapherder, zoon van Arien Hendrikse Beerschoten en Hendrikje Wouters van Bredesteeg, gedoopt 16 november 1704 te De Vuursche (#), overleden 1770-1772

Ondertrouwd op 18 februari 1752 en gehuwd op 12 maart 1752 te De Bilt (#) met

Gerrigje van Dijk, dochter van Arij Huijbertse van Dijk en Fijtje Hendriks van Corlaar, gedoopt 11 januari 1722 te De Bilt (#), overleden 1798-1799

Bronnen: hetutrechtsarchief.nl

Op 21 oktober 1751 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk van Hendrik en Gerrigje, waarin de moeder van de bruid toestemming geeft.

Hendrik huurt op 28 november 1761 van Nicolaas van Overmeer ‘seven mergen weij en bouwland gelegen aan de Maartensdijk onder Oostveen, strekkende uijt den Dijk zuijdwaarts op tot in de nieuwe wetering’ voor een jaarlijkse huurprijs van zeventig gulden (#). Hij huurt op 3 maart 1764 samen met collega schaapherder Harmen Roele een ‘partije bouwland’ in het Ridderdorp onder De Bilt van Philip Jan van Baerle voor de jaarlijkse som van zesentwintig gulden. Hiervan zal Hendrik ‘hebben ende gebruijken het eene gedeelte met de aanhorige Heetvelden, strekkende uit de Zeijster duijnen tot aen de Martensdijkze Vaart’. Daarbij mogen de huurders ‘geen plaggen noch turff uit deze landen sticken, als den Heer verhuurder die ten behoeve van zijn naast aangelege Hofstede aan zig reserverende, ook behoudt den Heer verhuurder aan zig al het Houtgewas’ (#). In 1765 is Hendrik voogd over zijn nicht Waantje of Weijntje Japiken van Beerschoten, dochter van Japik van Beerschoten.

Hendrik en Gerrigje sluiten op 10 januari 1770 een testament af. Hendrik is op dat moment ziekelijk maar ‘zijn verstand en uijtspraaken volkomen magtigh en gebruijkende’ (#). Op 2 januari 1773 is Gerrigje van Dijk weduwe van Hendrik van Beerschoten en huurt zij van Adriaan van Bronckhorst ‘acht mergen bouw- en weijland’ gelegen in Oostveen ’tusschen de Nieuwe Wetering en de Martensdijk’ (#).

Zij wonen in de hofstede “de Hooge Wooning” in het Ridderdorp, gerechtelijk onder De Bilt en kerkelijk onder De Vuursche. De hofstede is vanouds eigendom van het klooster Oostbroek. Gerrigje is de laatste erfpachtster die de jaarlijkse canon van f 60 betaald heeft aan de door de Staten van Utrecht aangestelde rentmeester over de goederen van het voormalige Convent van Oostbroek. Op 13 januari 1798 koopt zij met f 1500 deze erfpachtscanon af en verwerft zich daarmee het zogenaamde dominium directum van'”de Hofsteede de Hooge Wooning met de Heivullinge en Velden en wat daar op geplant staat”. Zij heeft maar kort van het volle eigendom genoten, want zij is voor 3 september 1799 overleden, want op die datum wordt haar nalatenschap tussen haar vier kinderen gescheiden. De zoons Arie en Cornelis krijgen “de boere huijsinge, schuur en schaaphok en twee bergen en landerijen en heetvelden …zoodat van den boedel niets blijft uitgesondert als de 99 vluijsen wol welke blijft ter dijling over in vier eegaale porsie’. Als zoon Cornelis overlijdt ‘estimeren schout en schepenen op verzoek van zijn erfgenamen de helft in een hofsteede, bestaande in een huis, twee bergen met aanhorige landerijen en heijvelden, vanouds genaamd de Hooge Wooning, geleegen onder deezen Gerechte in het Ridderdorp, strekkende uit de Zeister Duinen tot het harde van de Vuursche, … op f 1000’.

 

Uit dit huwelijk:

1  Arie van Beerschoten, gedoopt 2 juli 1752 te De Vuursche (get: Fijgje van Dijk), overleden 29 maart 1812 te De Bilt. Gehuwd op 13 november 1803 te De Vuursche met Aaltje van de Vuurst, dochter van Arien van de Vuurst en Teunisje van Doorn, gedoopt 5 februari 1769 te De Vuursche, overleden 6 februari 1838 te Maartensdijk

2  Cornelis van Beerschoten, gedoopt 21 april 1754 te De Vuursche (get: Maria Gerritz van Harderwijk), overleden > 27 mei 1802

3  Hendrik van Beerschoten, gedoopt 18 april 1756 te De Vuursche (get: Maria van Harderwijk), begraven 15 maart 1797 te Maartensdijk. Gehuwd op 3 oktober 1784 te Maartensdijk met Jacoba Everts van Woudenberg, dochter van Evert van Woudenberg en Petronella Overeem, gedoopt 10 april 1763 te Maartensdijk, begraven 22 december 1791 te Maartensdijk

4  Hendrikje van Beerschoten