Baars, Cornelis Teunisse (ca. 1665->1719)

Cornelis Teunisse Baars, zoon van Teunis Cornelisz Baars en Geertgen Huijberts, geboren ca. 1665, overleden > 26 december 1719

Gehuwd op 20 oktober 1689 te De Bilt (#) met

Maria Wijnants van Brenck, dochter van Wijnant Arisz van Brenck en Hendrina Cramers, geboren ca. 1670, overleden > 25 december 1706

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 8 oktober 1698 procureren de erven Trijntje van Dijk, in leven gehuwd met Gijsbert de Gruijter, de executeurs testamentairs Jan Pietersz van Resant en Cornelis Baers, om voor het gerecht van Montfoort te procederen tegen Gijsbert de Gruijter over de levering van inventaris. Op 9 september 1699 komen tot een akkoord met Gijsbert de Gruiter.

Op 22 juli 1719 vindt de boedelscheiding plaats van de boedel van Gijsbert de Gruijter, in leven burgemeester van Montfoort, en zijn eerste overleden huisvrouw Trijntie van Dijck. De scheiding vindt plaats tussen “de erffgenaemen vande gemelten Gijsbert de Gruijter namentlijck de heeren Jacobus ende Albartus Foreest beijde voor haer selven ende als oomen ende gestelde voogden over de nagelaten kinderen van haarl. overleden broeder de heer Dirck Foreest met naemen Nicolaes, Cornelis, Gijsbartius ende Dirck Foreest bij representatie in plaetsen van haar vader, volgens de testamentaire dispositie bij den voornoemde Gijsbert de Gruijter” en “de erffgenamen van de voornoemde Trijntie van Dijck namentlijck de kinderen van haer overleden halven broeder Cornelis Philipsz sijnde Philips Cornelis van Cauwenhoven, en Claes Cornelisz van Cauwenhoven, item de kinderen van haar overleden heele suster Geertie van Dijck, sijnde getrouwt geweest aen Anthonis Baers de welke sijn de nabenoemde alse Cornelis Anthonisz Baers, Sijchie Anthonis Baers huijsvr. van Jan Petersz van Resant, Maria Anthonis Baers huijsvrou van Dirck Versteech, en het naergelaten dochtertie van Oetje Anthonis Baers verweckt bij Cornelis Wingelaer gent. Geertruid Wingelaar waervan Jan Petersz van Resant voocht is ende kinderen van haar overleden mede heele suster Jannichie van Dijck sijnde getrouwt geweest met Bastiaan Jacobsz dewelke sijn de navolgende alse Huijbert Bastiaensz, en Neeltie Bastiaense wede. van Gijsbert Eersten de Roij”. Op 26 december 1719 procureren Cornelis Tonisz Baers en met zijn nicht Geertruijd Wingelaer, Dirck Versteech, mr kuijper te Leijden, om met de overige erfgenamen van Trijntje van Dijck en de erfgenamen van Gijsbert de Gruiijter, het huis De Drie Gecroonde Wateremmers te Leiden, te verkopen (#).

 

Uit dit huwelijk:

Hendrina Cornelis Baars, gedoopt 25 november 1690 te De Bilt, overleden 1727-1728. Ondertrouwd op 2 februari 1715 en gehuwd op 17 februari 1715 te De Bilt met Rijk Jacobse van Stam, overleden > 19 oktober 1742

Geertruij Cornelisse Baars

Odilia Cornelis Baars, gedoopt 9 december 1703 te De Bilt, overleden < 6 november 1751. Gehuwd met Jan Cornelisz van Zoest, overleden > 6 november 1751

Antonij Cornelisz Baars, gedoopt 25 december 1706 te De Bilt. Ondertrouwd op 6 maart 1728 en gehuwd op 29 maart 1728 te De Bilt met Johanna Versteeg, dochter van Arien Claassen Versteeg en Gijsbertje Tijmens, gedoopt 6 mei 1703 te De Bilt