Brenck, Wijnant Arisz

Wijnant Arisz van Brenck

Gehuwd met

Hendrina Cramers

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 25 juni 1683 komen Wijnand Arisz van Brenk en Hendrina Cramers met attestatie van Amerongen naar De Bilt.

Op 5 januari 1686 huurt Wijnand Arisz van den Brinck, wonende De Bilt, 8 mergen lant sijnde bouw- en weijlant aan de Groenekansewech van Anthoni van der Nijpoort en Eduard van Voorst, respectievelijk raedt en out raed in de vroetschap en schepen van Utrecht. Borg staat Pieter Sintsenich. Op 11 januari 1690 huurt Wijnant een ‘huijssinge hofstede en 2 mergen lant’ gelegen aan de westzijde van de ‘Biltse Steenstraete’ van Willemina van Cesteren (#).

 

Uit dit huwelijk:

Maria Wijnants van Brenck

Arien Wijnantsz van Brenck, gedoopt 20 mei 1677 te Amerongen