Amerongen, Gosen Aelbertsz van (ca. 1525-1604)

Gosen Aelbertsz van Amerongen, zoon van Aelbert Goesensz van Amerongen en Willemtge NN, geboren ca. 1525, overleden juli 1604 (overluid 21 juli 1604), begraven in de Mariakerk te Utrecht

Gehuwd met

Janneke Gerrits Verhaer, dochter van Gerrit Verhaer en Janna NN, overleden 1584-1590

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 5) archiefeemland.nl

Op 16 augustus 1564 Goessen Albertsz van Amerongen, burger van Utrecht, gehuwd met Janneken Gerrit Verhaersdr verklaart sschuldig te wezen Amel Adriaensz houtsager gehuwd met Rische in verband met koop van huur. Op 16 augustus 1564 kopen Goesen Aelbertsz van Amerongen en Janneken Gerrit Verhaersdr een huis.

Op 28 juli 1581 Wernaer Helmichsz, predikant te Utrecht, borg voor alzulk arrest als Goessen Aelbertsz van Amerongen deed op een vierde van de alimentatie als de huijsvrouwe van Gerrit Adriaensz van Zijl, predikant tot Benschop, had uijt de goederen van het Convent van Bethlehem.

Op 7 september 1584 Gosen Aelbertsz van Amerongen, borger van Utrecht, met Janneke Gerrit Verhaersdr.

Op 24 september 1586 attesteert Gosen van Amerongen, omtrent 61 jaar, wonende te Uijtrecht, op verzoek van Jan Gerritsz van Schoonrewoerdt, voogd over zijn neef Jacob Willemsz, om te verklaren over Jacob Willemsz die door zijn stiefvader, Cornelis Jansz Vinck en moeder, Roeloffgen Wessels, verwaarloosd wordt, waardoor hij veel op straat zwerft en voor overlast zorgt.

Op 13 december 1590 benoemt Gosen Aelbertsz, zoon van Willemtge van Amerongen en Aelbert van Amerongen, zijn kinderen Adriaen van Amerongen, Aelbert van Amerongen, Hillichgen van Amerongen en de kinderen van Jan van Amerongen tot erfgenamen, op last van lijftocht van de langstlevend Jan van Amerongen krijgt lijftocht aan erfportie van zijn kinderen Adriaen van Amerongen en Aelbert van Amerongen, hun zoons. Zijn uitlandig Frans van Amerongen en Jan van Amerongen, hun zoons, zij ontvangen hun legitieme portie met benoeming van Johan Vermeij, kanunnik van de St. Pieter, en Gerrit van Rijswijck, procureur hof van Utrecht, tot executeurs. 

In december 1600 Goesen Aelbertsz van Amerongen, burger van Utrecht, is borg voor Jan van Schaijck te Houten.

Op 11 juni 1602 leent Ghoosen van Amerongen Aelbertss, burger van Utrecht, zijn erfgenamen of houder van de brief bij zijn blijkends wil, aan den Erentfesten en fromen Henrick van Meholt, residerende te Woudenberg en zijn vrouw Jouffrou Bartraet van Domseler 200 carolusgulden, waarbij indertijd jaarlijks lijfrente voor Aelbert Franss van Amerongen, oud omtrent 16 jaaren Aelbert Goossensz van Amerongen oud omtrent 31 jaar, de voorschreven Gossen van Amerongens zoon en neef en des langstlevende lijve van hun beide, welverstaande dat voorschreven Goossen van Amerongen Aelbertss is en zijn believen daar mede doen zal te betalen de enen helft van de lijfrenten voorschreven op 25 mei 1603, jaarlijks zo lang de voornoemde Aelbert Franss van Amerongen of een van hun beiden in leven zijn. Op last van 3 gulden, 15 stuivers per jaar aan de weduwe Gilde. In de marge: Hernick van Meholt en zijn vrouw Joffrou Bartraet van Domselaer, verklaren de schuldsom ontvangen te hebben van Johan Gosen van Amertongen en zijn zoon Frans Goessensz bekent dat hij mede voor zijn erfgenamen, dat Goossen van Amerongen Albertsz zijn vader, de schuldsom van 50 gulden betaald heeft. Akte 14 april 1603.

Item XXI July 1604 in obitu et funere Gosuini Alberti de Amerongen, Martinus bis et quia est frater Gisberti de Amerongen, vicarii ecclesie nostre, (rekening Buurkerk: St. Marien begraven). 

Op 27 juli 1605 Aelbert Goesensz van Amerongen te Amersfoort verwijst naar magescheid van de ouderlijke boedel met zijn broer Frans Goesensz van Amerongen en zuster Hillichgen Goesensdr van Amerongen d.d. 7 september 1604, genoemd een huis te Utrecht, zijn zwager Bernt van Raelt.

 

Uit dit huwelijk:

Jan van Amerongen

Adriaen van Amerongen

3  Aelbert Gosensz van Amerongen, geboren ca. 1570, overleden maart-april 1654 (aangetekend 3 april 1654), begraven in de Mariakerk te Utrecht. Gehuwd 30 maart 1593 voor het gerecht te Utrecht met Engeltgen Weernaer Beernts, dochter van Weernert Beerntsz en Beertgen Jans, overleden maart 1651 (aangetekend 1 april 1651), begraven in de Mariakerk te Utrecht

4  Hillichgen van Amerongen, overleden augustus 1632 (aangetekend 13 augustus 1632), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd 14 april 1599 voor het gerecht te Utrecht met Bernt Henricksz van Raelt, overleden > 27 juli 1605

Frans Gosensz van Amerongen