Amerongen, Aelbert Goessensz van (ca. 1500-1569)

Aelbert Goessensz van Amerongen, geboren ca. 1500, overleden januari-februari 1569

Gehuwd met

Margriet Aert Borren, dochter van Aert Borren, overleden < februari 1526

Gehuwd met

Willemtge NN, overleden > 1576

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012

NB: Aelbert is mogelijk de zoon van Goessen Henrickx van Amerongen, maar Goessen Henrickx is heeft in 1534 de leeftijd van 48 jaar, dus geboren in 1485-1486. Dat zou betekenen dat Aelbert geboren zou zijn als zijn vader circa 15 jaar oud is. Een andere Goessen van Amerongen wordt echter nergens genoemd. 

In 1520-1521 is Aelbert Goesensz van Amerongen vermeld als nieuwe burger van Utrecht.

In februari 1526 (dinsdag Onze Lieve Vrouwen-avond) transporteren Aert en Mechtelt Aelbert Goessenskinderen van Amerongen, met Davidt van Zelck en Jan Spruijt als voogden, aan Aelbert Goessens voorschreven de erfenis van zaliger Margriet hun moeder.

In 1527 Dinsdach na H. Dertijenavont transporteren Aelbert Goesenss van Amerongen die tot een echte wijve plach te hebben Mergriet Aert Borrendr en nu gehuwd Willemtge, en Joest Jan Matthijs die Lijndraeyerszoen x Foeijsgen Aert Borrendr, op Jacob Bor Aerntss 2 delen van 3 delen van de geloftens die Peternel Aert Borrendr, Cornelis Gijsberts de brouwers huijsvrouw eertijts deed voor tinsgenoten van de Omloep.

Op 12 oktober 1529 transporteren Aelbert Goesensz van Amerongen x Willemtgen aan Mr Jan van Amerongen vicaris S.Marie, zijn broeder, een rente.

Op 24 oktober 1549 testament van heer Jan Goessensz van Amerongen kanunnik St.Marie. Hij noemt zijn legitieme broers en zusters waarvan met name Aelbert en Johanna.

Op 21 april 1564 transporteren Willem van Scaeijck x Belijcken een huijs aan Aelbert Gosensz van Amerongen. Naast: 1576, Willemtgen Aelbert van Amerongensweduwe.

In de rekening van den kanunnik Egbertus Luessinck, aanvangende 1 maart 1568 staat als laatste genoemd voor de nieuwe rekening startende 1 maart 1569: Item in funere Alberti Goswini de Amerongen, civis Traiectensis, fuit ad instantiam domini Gijsberti de Amerongen, vicarii ecclesie Traiectensis, filii sui, bis pulsata Martinus unde recepi – III flor.

 

Uit het 1e huwelijk:

Aert Aelbertsz van Amerongen

Mechtelt Aelberts van Amerongen

Uit het 2e huwelijk:

Gosen Aelbertsz van Amerongen