Robben, Steven (-1540/44)

Steven Robben, kanunnik (1516-1517, 1526), schepen van Wijk bij Duurstede (1523, 1534-1536), zoon van Robbert Ottensz, overleden 1540-1544

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811

In een overzicht van uit 1495 van ‘borgers van Wijck Anno xcv woenende of woenachtich in Wijck’ is vermeld onder ‘dat Hoff’: Steven Robben.

Op 22 januari 1507 is Steven Robben huijsinghe liggend aen die Plaetse te Wijk bij Duurstede.

Op 16 november 1519 is Steven Robben c.s. te Wijck genoemd als belender van 8 m buijten Wijck op Langeslach.

In een overzicht van renten uit 1520 en 1540 is vermeld: Otgen Robben uijt huis naest het Raethuijs ½ vr. scild; nu Steven Robben; nu: Jan Gijsberts Robben.

Op 4 mei 1529 compareert voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Steven Robben en transporteert een rente van 1 wijckxe schepel weijts uijt sijn huijs aen de Plaets E Dirck die Wit, A des stadts Raedthuijs met dat kerchof; bij: nu Jacob Dirckx Raijmaker; en weer: nu Walraven Wijborch.

In de ‘Rekeninghe ende bewijss van Peter Aelbertss als heemraedt des landts ende gherechte van Wijck’ uit 1540 is vermeld: Dirck Ioesten van Anthonis die Roij in die Pas met Steven Robben bogert ii mergen.

In het overzicht van huijsrenten in Wijk bij Duurstede uit 1544-1545 is vermeld: Steven Robberts wedue wte huijs aldernaest dat Stadthuijs 1 gu 1 st.

 

Kinderen:

Marie Steven Robberts