Gerritsz, Acrijn

Acrijn Gerritsz

Gehuwd met

Anna Roelofs

Gehuwd met

Marichgen Jacobs. Gehuwd met Cornelis Hendricksz, overleden < 5 februari 1601

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_22. Nadere Toegang op inv. nr 22 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 5 februari 1601 Willem van Someren medeschepen van Utrecht voor hemzelf en voor de mede-erfgenamen van Jan van Someren zijn neef; Willem Henrickx x huijsvrouw, Jan Henrickx de Oude x huijsvrouw, Jan Henrickx de Jonge x huijsvrouw, Adriaen Willemsz x Geertruijt, Dirck Adriaensz x Maria allen vervangende Henrick Henrickx x Cunera Henrickx [de laatste is present], alle zes erfgenamen van zaliger Cornelis Henrickx hun broeder; Cornelis Akrijnsz voor hemzelf en als oom en voogd van Willem Acrijnsz zaliger zijn broederskinderen, Jan Jansz x Cornelia Quirijnsz, Lambert Petersz x Beatrix Acrijnsz allen kinderen van zaliger Acrijn Gerritsz en zaliger Anna Roelofsz zijn eerste huijsvrouw; vertegen tbv Cornelis Huijbertsz van Schaijck x Jannichge Acrijn Gerritsz vs naedochter bij Marichgen Jacobsdr, de derde huijsvrouw van Acrijn Gerritsz en transporteren op Jan Hermansz x Adriaentgen Goossen Jacobsdr een hofstede te Abstede erfpacht van S.Servaes, gekomen van Anna Roelofs, Acrijn’s voorschreven eerste huijsvrouw Marrichgen Jacobsdr, Acrijns derde huijsvrouw, was na dode van Acrijn voorschreven weer hertrouwd met zaliger Cornelis Henrickx voorschreven; er was een accoord van 29 juni 1596.

 

Uit het 1e huwelijk:

Willem Acrijnsz

Cornelis Acrijnsz

Cornelia Quirijns. Gehuwd met Jan Jansz

Beatrix Acrijns. Gehuwd met Lambert Petersz

Uit het 2e huwelijk:

Jannigen Acrijn Gerrits, overleden > 27 december 1644. Gehuwd 29 november 1600 voor het gerecht te Utrecht met Cornelis Huijbertsz van Schaijck, schoenmaker te Houten, zoon van Huijbert Goosen van Schaijck en Geertruijt Adryaaen Eelgis, overleden > 27 december 1644