Dijcxz, Claes Ghijse Gerrit van (->1435)

Claes Ghijse Gerrit van Dijcxz, overleden > 28 augustus 1435

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de hofstad van der Wateringe, 1299-1770, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 21 (1966 ), jrg. 43 (1988), 3) Van Dijck van Adrichem, Mr. J.J.F. Lots. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 43 (1988)

Op ..-.-1… is Claes Ghijse Gerrit van Dijcxz beleend met 2½ morgen 40 gaarden land op Wolbrantsloot in Wateringen. Op ..-.-1… Dirck Claesz.

Op 28 augustus 1435 verkoopt Clais Ghijs Gherijt van Dijcksz 2½ morgen land in Maasland aan Jan Willem (Aerntsz.)

 

Kinderen:

Dirck Claesz van Dijck