Wolfswinkel, Sander Marcelisz van (->1600)

Sander Marcelisz van Wolfswinkel, molenaar, overleden > 26 april 1603

Gehuwd met

Wilhelmina Jans, overleden > 2 november 1590

Gehuwd met

Reijertje Peters, overleden > 8 januari 1603

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Wolfswinckel, Henk van Woudenberg, december 2018, herzien augustus 2019, herzien februari 2023, 3) geldersarchief.nl, 4) De lenen en tijnsen van de hofstede Scherpenzeel, 1425-1810. J.C. Kort, 5) razu.nl, 6) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_5. Nadere Toegang op inv. nr 5 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_40. Nadere Toegang op inv. nr 40 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 11) NT00061_58. Nadere Toegang op inv. nr 58 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 12) NT00064_140_147. Nadere Toegang op inv. nrs 140-147 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64). H.J. Postema, Juni 2013. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 13) NT00066_100. Nadere Toegang op inv. nr 100 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, April 2016. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 14) NT00066_160. Nadere Toegang op inv. nr 160 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, April 2016. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 15) NT00066_188_281. Nadere Toegang op de inv. nrs 188-281 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, 2013. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 16) NT00066_396. Nadere Toegang op inv. nr 396 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Oktober 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 17) NT00066_400. Nadere Toegang op inv. nr 400 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Oktober 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 1 februari 1568 Mr. Johan van Broekchusen als gemachtigde van de heer van Anholt substituit Sander Marcelis om in zijn L. naam en tot behoef des voorzegden heer alzulke kondschappen te leiden als gedachte van Broekhusen vanwege zijn heer te doen heeft belangende de tiend te Scherpenzeel. Op 10 augustus 1606 Cornelis Sandersz voor Jan Marcelisz, onmondig, zijn neef, bij dode van Marcelis Sandersz., zijn broer en diens vader.

Op 30 april 1572 wordt Sander Marcelisz beleend met de helft van het erf en goed Wolfswinkel in gerecht en kerspel Scherpenzeel met eggen, einden, hoog en laag, wild en tam, bos en broek, heide, water, weide en toebehoren, bij overdracht door Elias van Wolfswinkel. Als getuige tot 1598 vermeld, bij overdracht door Elias van Wolfswinkel.
Op 12 juli 1572 Verhuur tienden onder Woudenberg: Egdom II daer Cornelis Jansz woent: Sander Mercelisz te Scherpenseel, borgen Jan Aertsz Sr en Henrick Thonisz beijde int OG.

Op 31 juli 1573 Verhuur tienden onder Woudenberg: 1) Lambalgen II: Sander Marceliss voor 5 jaar, 2) Ovelaer, Huijsstede en Voert: Sander Marceliss molenaer te Scherpeseel.

In 1575 betaalt Sander Marcelisz die meulenaar wegens twee lenen van ’t erf Wolffwinckell, waarvan hij een leen gekocht had van Elis van Wolffswinckell.

Op 10 november 1582 constitueert Sander Marcelisz wonend Scherpenzeel.
In 1582 zijn Gerrit Hermansz te Amerongen en Sander Mercelisz te Scherpenzeel borg voor Jan Quint te Overborrevelt.

Op 30 mei 1584 verklaart Jan Evertsz op Rumelaer schuld aan Sander Marcelisz ter cause van coop van twee koebeesten etc.

In 1586 nieuwe burger te Utrecht: Marcelis Sandersz, molenaer.

In 1588 Stichtse tienden te Amerongen: Sander Marcelisz te Ginckel, borgen Jacob de Cruijff en Aelbert Jansz.

Op 2 november 1590 transporteert Aelbert Verweij namens Gerrit van Harn x Cornelia van Zijll, Huijbert van Zijll x Aeltgen Lijsters, mitsgaders Juliaen van Zijll, voor zichzelf en als boedelhouder van haar onmondige kinderen verwekt bij Marcelis van Leiden, met Thonis Cornelisz, haar gekoren voogd in deze zaak, Maria Adriaen Joostendr, weduwe Gijsbert van Zijll, met Joost Vastrick, haar gekoren voogd in deze zaak (procuratie te Amerongen op 31 oktober 1590) aan Sander Marcelisz x Wilhelma Jansdr een windmolen met huis daartoe behorende met de grond en toebehoren in Veenendaal daar oostwaarts dhr van Urk, westwaarts, zuidwaarts en noordwaarts Gerrit van Harn met zijn venen, conform koopcedulle van 19 januari 1587. Sander Marcelisz x Wilhelma Jansdr transporteren direct de helft aan Jannigje Hendrickse, wed. Jacob Gijsbertsz molenaar, en haar kinderen.

In 1592 Stichtse tienden te Amerongen: Sander Marcelisz te Ginckel, borgen Lubbert Henrickx in Ginkel en Steven Willemsz te Amerongen.

Op 2 maart 1594 koopt Sander Mercelisz van Melis Saertss c.s. en Thonis Lubbertss een stuck veenvelt inde Ginckel voor 350 pont. Op dito koopt Sander Marceliss te Scherpenzeel van Ansem Ruijsch een half erf geheten Wijngelaer en Robbenhorst te Renswoude, voor 800 pont boven de lasten.

Op 16 april 1598 Marcelis Sandersz contra Jacob Lenartsz te Rhenen.

In het register van Oudschildgeld van Woudenberg uit 1599 is opgenomen: erf geheten Lambalgen, groot 16 morgen, eigenaar en gebruiken van elk 1/4 deel Sander Marcelisz, Willem Sarrisz, Sar Jansz en Harmen Tijmansz, ‘s’jaers om 41 Carolus gulden oudschild, elx ’t vierendeel’.

In 1600 zijn Sander Marcelisz en Matheus Gerritsz eigenaar van 1 ½ hont veenland, onder Amerongen.

Op 8 januari 1603 bekent Jan Anthonisz Voss schuldig te zijn aan Reijertgen Petersdr, huisvrouw van Sander Marcelisz, 108 gulden. Op dito bekent Gerrit Hendricksz Lam schuldig te zijn aan Reijertgen Petersdr, huisvrouw van Sander Marcelisz, 212-10.

Op 26 april 1603 Jan Stevensz en Gerrit Stevensz als ooms en mombers van de onmondige kinderen door zaliger Willem Zarsz verwekt bij Gerritgen Rijcksdr, constitueren Sander Marcelisz en Cornelis Jansz Wildeman en Wouter Hendricksz, Matheus Gerritsz en Marcelis Sandersz, om te vorderen de erfenis de ouders van deze kinderen en boedelscheiding aan te gaan van deze ouders met Maria Gijsbertsdr, wed. Willem Zarsz.

 

Uit het 1e huwelijk:

1   Willem Sandersz van Wolfswinkel, overleden 1602-1603. Gehuwd met Gerritgen Rijcks, dochter van Rijck Jansz Tol. Gehuwd met Maria Gijsberts

Marcelis Sandersz van Wolfswinkel, overleden 1603-1606. Gehuwd met Helena Aerts van Wageningen, overleden > 10 juli 1617

Jan Sandersz van Wolfswinkel, overleden 1625-1626

Ariaentje Sander Marcelis van Wolfswinkel

Huijbert Sandersz van Wolfswinkel, brouwer te Scherpenzeel, overleden 1625-1626. Gehuwd met Stijntgen Cornelis, overleden > 23 juni 1625

Cornelis Sandersz van Wolfswinkel, overleden 1636-1638. Gehuwd met Aaltje Cornelis Pieters, overleden > 12 augustus 1657

Nennichgen Sanders van Wolfswinckel, overleden > 28 maart 1664. Gehuwd met Jan Gijsbertsz Veenman