Wit, Pieter Claesz de (-1676/79)

Pieter Claesz de Wit, zoon van Claes Pietses, overleden 1676-1679

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1638-1641, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 4) Transcriptie ORA Assendelft 1659-1666

Op 1 februari 1641 verkoopt Pieter Claasz Pietsz aan Jan Jansz Peet een stuk land genaamd “Piet Joosten meedje” in Jan Tamisz weer 1075 roe.

Op 17 april 1658 verkopen de gemeene erffgenamen van Engeltje Fincken gedaen door Hermanus Pas sect. en Pieter Claesz Pietses soo voor haer selven als uijt naem en van wegen de verdere erfgenamen Guijrt Engelsz buertvrijster geassisteert met Gerrit Engelsz Graeff haer broeder en voocht een huijs en erff staende inde Kerckbuert.

Op 26 februari 1666 verkopen Claes Claesz Pietsens en Pieter Claes Pietses aan Engel Claes Engel Roeleven een huijs en erff staende ende leggende op Vlonenoutch.

 

Kinderen:

Claes Pietersz de Wit, overleden juni 1705 (impost 16 juni 1705 te Assendelft)

Jacob Pietersz de Wit

Aafje Pieters

Trijn Pieters

Grietje Pieters de Wit. Ondertrouwd op 19 april 1676 en gehuwd op 3 mei 1676 voor het gerecht (get: Pieter Claesz de Wit) en RK te Assendelft met Gerrit Harmensz Ham