Wit, Jacob Pietersz de

Jacob Pietersz de Wit, zoon van Pieter Claesz de Wit

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1677-1684

Op 19 maart 1678 verkopen Sijbet Jansz Kuijper ende Jacob Pieter Claes Pietses als voogden van jonge onmondige kinderen van Haesje Jans Niels weduwe van Gerrit Sijmonsz Koninck aan Jacob Jansz Spruijt eenige stuckjes lant als eerst het suijer Delft campje groot 101 roeden leggende opde sloot in Nielaenweer. Op 16 april 1678 verkopen Sijbet Jansz Kuijper en Jacob Pieter Claes Pietses als voogden van de jonge onmondige kinderen van Haesje Jans Niels weduwe van Gerrit Sijmonsz Conninck en Sijmon Gerritsz Conninck
aan Jan Claes Gerriden een stuck landt genaemt de BuijtKaijck groot 2715 roeden met noch zijn uijterdijck groot 86 roeden.

Op 3 maart 1679 verkopen Dirck Claesz Pietses, Jacob Pietersz de Wit en Trijn Aelbertsz en voor de meerdere erfgenamen van Jan Claesz Pietses aan:

  • Cornelis willemsz Smit een stuck landt genaemt d achter ven in Dirck Hannen weer groot 1306 roeden,
  • Cornelis Claesz Bemtje tot Nauwertna een stuck landt genaemt De Nollen in Dirck Ottgers weer groot 579 roeden,
  • Wouter Engelsz een stuck landt genaemt Het Reefje groot 208 roeden,
  • Gerrit Dircksz Boet een stuck landt genaemt De Crauwels in Dirck Hannen weer groot 334 roeden,
  • Trijn aelberts weduwe 2/3 van een stuck landt genaemt De Vliet ven groot 1168 roeden in Dirck Hannen weer.

 

Kinderen:

Maertje Jakobs de Wit

Neeltje Jakobs de Wit

Gerrit Jacobsz de Wit, geboren ca. 1675. Ondertrouwd op 23 september 1703 en gehuwd op 12 oktober 1703 voor het gerecht te Assendelft met Aafje Gerrits Thijse