Wijckersloot, Roelof Reijersz van (ca. 1440->1500)

Roelof Reijersz van Wijckersloot, schout van Nederlangbroek (1500), zoon van Reijer Roelofsz van Wijckersloot, geboren ca. 1440 te Nederlangbroek, overleden > 1 oktober 1500

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_9. Nadere Toegang op inv. nr 9 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_29. Nadere Toegang op inv. nr 29 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Aanteekeningen betreffende Utrechtsche geslachten. III Van Wyckersloot en Van Wyckerslooth, E.B.F.F. Wittert van Hoogland. In: Genealogische en heraldische Bladen, jrg. 5 (1910)

In 1470 Morgengeld in Ghijsberts gerecht van Sterkenburg: Roeloff Reijerss 8 morgen, 2 morgen aen Roeloff Reijners betaald Roelof Reijnersz voorschreven 4 morgen.
In 1470 Morgengeld te Coten: Item Roloff van Wijkersloet III½ morgen.

Roeloff Reijersz van Wijkersloet koopt in 1481 van Gerrit van Ackevelt een rente van drie Beijersche gulden jaarlijks.
In 1481 tienden van de Dom in Langbroek: 40-4 Roeloff Reijnerss.
In 1481 gebruikers van landerijen van Dom in Langbroek: Roeloff Reijnerss na Reijner Roeloffs zijn vader, 12 morgen.
In 1481 landerijen van de Dom te Cothen: Henrick Willemss alias Roelof Reijnerss van Wijckersloet, 13 morgen. 

In 1488 tienden van de Dom in Langbroek: 30-1 Roeloff Reijnerss.

In 1490 op ‘Alreheijligen avondt’ is Roelof Reijniertsz van Wijckerslooth door opdracht van Jan Spruijt Gijsbertsz beleend met ’twe margen landts in Neerlangbroek inde Dertich Hoeven, streckende te Rijnwaert uijtte Langbroeckerweteringe inde Hooftweteringe, daer boven Korswijn Petersz erfgenamen ende beneden dat gasthuijs te Wijck. T’heergewaet een paer witte hantschoen. Een hofstede mit een stuck landt thientvrij alsoo groot ende cleijn alse gelegen leijt int gerecht van Doorn, geheten die Bunt, daer oostwaerts.
In 1490 op ‘St. Willebroorts dach’ Roeloff Reijneerts van Wijckersloet droeg op aan Bernt Grauwert voor mannen van leen, 2 morgen in Nederlangbroek in 30 Hoeven strekkend uit Broekerwetering inde Hoefwetering.

Op 30 juni 1491 verklaart Roelof Reijnerss schuldig te wezen aan het Gasthuijs te Wijck.
Op 4 juli 1491 Roelof Reijners en Jacob Gerijtss verplagen Lijsbet wedue Gijsbert van Hardenbroeck.

Op 9 februari 1492 Roeloff Reijnerss in Langbroek verplach Johan van Lijmbeke.

Op 7 februari 1493 Johan die Ridder deed ontwaren Roeloff Reijnerss enen camp lants in Nederlangbroek dat toe plach te behoeren H. Sacramentshuijs te Utrecht.
In 1493 tienden van de Dom in Langbroek: 40-2 Roeloff Reijnerss.

Op 4 mei 1499 zegt Roeloff Reijers. Wapen drie bemmels met in het hart een sterretje.
In 1499 tienden van de Dom in Langbroek: 40-4 Roeloff Reijerss.

 

Kinderen:

Reijer Roelofsz van Wijckersloot