Wielen, IJsbrandus van der (-1736)

IJsbrandus van der Wielen, zoon van Aert Lauwersz van der Wiel en Maechjen Teunis, overleden 15 september 1736 te Houten (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Isbrant Aertsz van Wielen huurt op 11 april 1696 een ‘huijsinge en hofstede cum annex met boomgaert en boulanden groot 4 mergen’ gelegen onder Houten (#). Op 21 januari 1708 verlengt hij deze huur van een ‘achterhuijs met 4 mergen lant’ aan de Cruijswech in Houten (#). De huur wordt nogmaals verlengd op 21 september 1720 (#).

Op 24 december 1701 huurt IJsbrant ’twaelff mergen boulants daer onder een boomgaertgen’ op Attevelt in Odijk van ’t Martinigasthuis. Borg staat zijn broer Tonis Aertsz van der Wiel (#). Hij tekent op 13 juni 1711 voor dit land een schuldbekentenis van fl 270 wegens achterstallige pacht (#). Op 4 juni 1712 huurt hij de ‘helfte seven mergen soo weij als bouwland’ onder Oudwulven omtrent de Loerickse molen (#).

Isbrant treedt op 12 februari 1707 samen met Hendrick Aelbertss op als voogden over de nagelaten kinderen van Goosen Evertss de Cruijff bij de verhuur van de Loerickse molen aan Heijltje Jacobs. Op 28 mei 1707 staat Isbrant Aertsz van de Wiele, wonende te Houten, borg voor zijn broer Thonis Aertsen van de Wielen bij diens schuldbekentenis aan Gillis de Stier, landheer van de debiteur. De schuld betreft een mindering van f 300 van zijn verschuldigde pacht.

Op 7 juni 1722 wordt een akkoord gesloten over de boedel van Jacobus van der Wielen en Grietje van Rhijn, tussen Harmen Willemsz van Miltenburg, gehuwd met Grietje van Rhijn, en de erven Jacobus van der Wielen ten eenre, en Isbrand van der Wielen, onmondige kinderen van Isbrand van der Wielen, Evert van der Wielen, Maria van der Wielen, Cornelis Gerritsz Verweij gehuwd met Cornelia Aarts van der Wielen, onmondige kinderen van Cornelis Gerritsz Verweij en Cornelia Aerts van der Wilen, Johanna Everts de Cruijff weduwe Teunis Aertsz van der Wielen, onmondige kinderen van Teunis Aertsz van der Wielen en Johanna Everts de Cruijff, Laurents van der Wielen, en twee innocent susteren van Laurents van der Wielen, ter andere.

 

Kinderen:

Evert van der Wielen, geboren ca. 1695, begraven 6 oktober 1763 te Loenen. Gehuwd op 30 april 1720 voor het gerecht van Houten met Aaltje Willems van Dijck. Gehuwd op 7 december 1736 voor het gerecht van Jutphaas met Annitie Cornelisse van Miltenburg, geboren te Jutphaas

Aert Isbrantsz van der Wielen, geboren ca. 1700, overleden > 30 december 1752. Gehuwd op 29 november 1727 voor het gerecht te Utrecht met Steventje Pauw

Cornelia van der Wielen, geboren ca. 1705, overleden > 25 april 1741. Gehuwd op 21 september 1732 RK te Schalkwijk met Petrus van Zeist

Cornelis van der Wielen