Wiel, Aert Lauwersz van der (->1699)

Aert Lauwersz van der Wiel, huijsman onder Tull en ’t Wael (1674), overleden > 17 november 1699

Gehuwd met

Maechjen Teunis, overleden < 17 november 1699

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 29 juni 1659 sluiten Jaspar van Voorst, gehuwd met Anna Sibilla van Camonts, en Aert Louwen van der Wiel, wonende ’t Wael, een akkoord over het overgeven van vee en roerende goederen door Aert Louwen aan Jaspar van Voorst wegens verschuldigde pacht en ongelden.

Op 4 juli 1670 treden Aert Louwerss van der Wiell, wonende te Tull, en Gerrit Teuniss op Rietvelt, op als voogd over Jacob Dirckss Clock, 6 jaar, en Johannes Dirckss Clock, 2 jaar, bij de boedelbeschrijving van de boedel van Dirck Jacobss Clock en Elisabeth Teuniss en de uitkoop van de kinderen uit de boedel. Dirck Jacobss Clock, kleermaecker en tapper bij ’t Wael onder Schalckwijck, is dan gehuwd met Grietgen Gerritss Schinkell. Op 24 januari 1674 treden Aert Lauwerss van der Wiel en Gerrit Gijsbertsz van Everdingen, als ooms op als voogden over de kinderen van erven Gerrit Teunisz, in leven huijssman te Rietvelt onder Schalkwijck, en Maria de Ridder. Op 12 september 1674 treedt Aert Lauwertss van der Wiel, huijsman onder Tull en t Wael, op als voogd over de onmondige erven van Lijsje Teunis en Dirck Jacobss Clock, in leven echtelieden.

Op 14 januari 1682 tekent hij een schuldbekentenis van f 130 restant aan pachtgeld ten behoeve van de erven van Cornelis de Goijer en Wonna van der Nijpoort (#).

Aert huurt op 13 augustus 1681 een ‘hoffstede groot sestien mergen’ gelegen in Tul van Isabella van Voorst (#). Op dezelfde datum tekent Aert Louwen een schuldbekentenis jegens Isabella van Voorst van f 400 wegens pachtschuld. De huur wordt op 15 januari 1690 verlengd. Het huis bevindt zich op het gehuurde land waarvan 15 morgen binnendijks en 1 morgen buitendijks gelegen is. Op 19 oktober 1697 wordt de huur wederom verlengd. Medehuurster is dan Trintjen Aerts van de Wiel, dochter.

Op 17 november 1699 bereiken de successieve erven van Hester van Vianen een akkoord met Aert Lauwen van der Wiel, weduwenaar van Maechjen Teuniss, over een betalingsregeling van een schuld en achterstallige rente ten laste van Aert. De plecht dateert van 25 januari 1658 voor het gerecht van Vianen.

 

Uit dit huwelijk:

Jacobus van der Wiel, geboren ca. 1665, overleden 7 maart 1718, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd 29 augustus 1691 voor het gerecht te Utrecht met Aaltgen Cornelis Bouwman. Gehuwd 26 juli 1710 voor het gerecht te Utrecht met Maagje Cornelis Visch, overleden 12 april 1714, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd 22 juni 1715 voor het gerecht te Utrecht met Grietje van Rhijn, geboren te Odijk

IJsbrandus van der Wielen

Evert van der Wielen

Maria van der Wielen

Cornelia Aarts van der Wielen. Gehuwd < 27 januari 1698 met Cornelis Gerritsz Verweij, overleden 1722-1724. Gehuwd op 13 augustus 1724 te Everdingen met Johannes Gijsbertsz de Raad, geboren te Culemborg

Teunis Aartsz van der Wiel, overleden 1707-1709. Gehuwd met Johanna Everts de Cruijff, overleden > 7 juni 1722

Laurents van der Wielen, overleden > 7 juni 1722

Trijntje Aarts van der Wiel, begraven (?) maart 1751 te Schalkwijk