Huijgen, Bernt (1522/23->1593)

Bernt Huijgen, geboren 1522-1523, overleden > 12 oktober 1593

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_7. Nadere Toegang op inv. nr. 7 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 10 april 1562 Bernt Huijgenss 2½ hoeve alsvoren die Gijsbertge Jan Goessen weduwe lest had.

Op 15 maart 1566 ontvangt Bernt Hugenss 2½ hoeve op Maerschalkerweert. Borgen Gerrit Splinterss aen de Hogheweijde en Gerrit Adriaenss wonend te Suijlen. 

In 1567 Bernt Hugenss na Gijsbertge weduwe Jan Goes na Claes Cosijnss ¼ van 40m onder Maerschalckerweerd. In 1579 idem.

Op 26 april 1578 Beernt Hugenss wonend optie Cuijll LV jr, Lodewick Willemss wonend Vechten LXVII jr all buijten bij Utrecht, verklaren ten verzoeke van Jan Willemss geboren op Groenewoude dat zij hem wel kenden, geen sprake van ketterije heresije oft ander quade gelove. Lodewijck heeft bij Jans vader gedient en gewoent wel 15 jr en Bernt is al 28 jr buerman van Jan geweest die nu ‘om sijn cost buten’ land van Utrecht gaat.

In de rekeningen van de St Anthonis broederschap in St Nicolaeskerck is in ca. 1585 opgenomen: ‘dit sijn de broeders te Vechten’, waaronder: Bernt Huijgen op de Cuijl.

Op 12 oktober 1593 is Bernt Huijgen belender te Vechten.

Op 2 juli 1623 Jan Henrickx van Cleuting, Anthonis Aelbertsz, Dirck Berntsz van der Well en Jan Claesz van Osch borgers van Utrecht, vanwege Bernt Jansz van Cloetingh [zn van Jan vs] huwelijkse voorwaarden met Geertruijt Fransdr van Groll met vader Frans Beerntsz van Groll, Gerrichgen Henrickx weduwe Beernt Berntsz van Groll, Jan Ernsten van Rossum, Willem Woutersz Keijtingh, Willem van Otterspoor en Willem van Kempen, borgers te Utrecht.

 

Kinderen:

1  (?) Marichgen Beernts van der Well, overleden maart-april 1638 (aangetekend 2 april 1638), begraven in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 1 april 1602 en gehuwd op 27 april 1602 te Utrecht met Jan Henrix Cleutingh, overleden november 1642 (aangetekend 14 november 1642), begraven in de Geertekerk te Utrecht

2  (?) Hubertje Berents van der Well

3  (?) Dirck Berntsz van der Well, kistemaecker, overleden september 1624 (aangetekend 25 september 1624), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht