Benthem, Jan Jansz van (ca. 1580-1624)

Jan Jansz van Benthem, landbouwer op boerderij De Cuijl op Amelisweerd, geboren ca. 1580 te Acquoy, begraven 25 augustus 1624 te Utrecht (#)

Gehuwd op 23 oktober 1604 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Hubertje Berents van der Well, dochter van (?) Bernt Huijgen, geboren ca. 1580, begraven 3 september 1638 te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Acquoy, oud-rechterlijk archief 1610-1688. Ir. A.I. Grabowsky † m.m.v. B. de Keijzer, 4) razu.nl, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_8. Nadere Toegang op inv. nr. 8 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In het register Oudschildgeld van Bunnik is in 1600 aangetekend: pachters van Oudmunster op Maerschalkerweert, Jan Janss van Bentum, 40 outschilden 12 st.

Op 25 mei 1613 transporteert Jan Jansen van Benthem te Acquoy aan Aert Jansen een huis en hofstad en boomgaard alhier.

Op 29 maart 1617 Jan Janss van Bentum wonend op de Cuijl x Hubertgen Beernts van der Well verklaren schuldig te wezen aan de onmondige kinderen van Christina Joppen 300 carolus gulden volgens 2 coopmansbrieven die zij op hem sprekende hebben. Hypotheek 2 morgen, belast met 300 gulden ten behoeve van Claes Janss de Leeuw coorncoper te Utrecht. In de marge: 21 februari 1642 afgelost door Bernt Janss wonend op de Cuijll aen handen van Ghijsbert Schoock borger Utrecht als gestelde executeur over het testament van Jan Janss ter Leede. Op 30 juli 1625 transporteert Merrichien Michiels van Cappen met Johan van Leeuwen notaris Hof van Utrecht, op Jan Janss de Leech borger te Utrecht een besegelde plechtbrief ter hoofdsom van 300 gulen op 2 morgen alhier streckende voor van de Dijck offte Heerwech off tot op Wiltenborch toe, ten laste van Jan Janss van Bentum op de Cuijll d.d. 29 maart 1617, haar aangekomen na deijlinghe met haar zuster op 20 april 1621.

Op 18 juli 1618 Jan Jacobsz wonende opde Cuijl op Maerschalkerweerd, oud 46 jaer, verklaart ten verzoeke van Jan Jansz van Bentum mede wonend opde Cuijl.

Op 2 januari 1622 sluiten Herman Willemss van Schaijck op Goyermaet, Jan Henrickss van Bockholt wonend Utrecht, Jan Janss van Benthem op de Cuijl, Sebastiaen Corneliss op de Zemel, een akkoord met de huijsmeesters van het weeshuijs te Utrecht.

Op 7 januari 1623 transporteren Gerrit Willemsen van Benthem voor hem zelf, Handrick Jacobsen wonende te Asperen, Aert Willemsen van Benthum wonende te Herwijnen, Jan Jansen van Benthum, Anthonis Hendricksen Grieck en Arien Lauwen en Arien Willemsen voor hun zelf en voor hun huisvrouwen en Oth Petersen wonende binnen Schalkwijk, aan Hermen Cornelissen Versteijn wonende alhier, 1½ morgen in Keijserscamps Block, comparanten aangekomen door dode van Neelken Ottensen van Braemsloot. Het land wordt geweerd door een partij lands te Asperen.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Jan Jansz van Benthem, landbouwer in de Harmelerweerd (1633). Gehuwd 2 januari 1633 in de Jacobikerk te Utrecht met Annigje Jans van Schaik, overleden maart 1645 (aangetekend 31 maart 1645), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd 18 januari 1646 en gehuwd 8 februari 1646 in de Jacobikerk te Utrecht met Geertruit Bartholomeus, overleden oktober 1676 (aangetekend 9 oktober 1676), begraven in de Geertekerk te Utrecht

Berent Jansz van Benthem, landbouwer, schepen van Buiten Tolsteeg, overleden februari 1671 (aangetekend 13 februari 1671), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 8 oktober 1642 voor het gerecht te Utrecht met Lijsje Aalberts van Meerenhoef, overleden juli-augustus 1666 (aangetekend 6 augustus 1666), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Cunera Jans van Benthem, overleden 26 maart 1682, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 21 januari 1643 voor het gerecht te Utrecht met Herman Jacobs van Sweserengh, landbouwer op boerderij De Cuijl op Amelisweerd, zoon van Jacob Harmansz Sweserengh, overleden 9 april 1690, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Huijg Jansz van Benthem

Geertgen van Benthem. Gehuwd op 24 mei 1651 voor het gerecht te Utrecht met Arien Jans van Rooijen

Elisabeth van Benthem, overleden > 25 maart 1673