Volckertsz, Arent

Arent Volckertsz, schepen van Zandvoort (1620)

 

Bron: Inventaris van het oud archief der heerlijkheid, thans gemeente Zandvoort met lijsten der Heeren, Schouten, Predikanten, enz., P.N. van Doornick. Haarlem, 1892

 

Kinderen:

1  (?) Jan Arentsz

2  (?) Volckert Arentsz