Verstegen, Hendrick (-<1593)

Hendrick Verstegen, zoon van (?) Peter Verstegen en IJtgen NN, overleden < 1593

Gehuwd met

Ermken Nooten, overleden > 1614

 

Bronnen: 1) geldersarchief.nl, 2) regionaalarchiefnijmegen.nl

Op 31 maart 1561 verkoopt Hanrick Verstegen te Nijmegen een huis aan den Aelboom en een hofstad aan de Kerkstraat, beide in ’t kerspel van Oij, vrij behoudens tinsen onder andere aan de Geertruidakapel en het Heilige Geesthuis, aan Lambert Broeckman. Gegeven int jaer ons Heren duijsent vijffhondert ende een ende sestich op dijnxdach Onser Liever Brouwen dach Annuntiationis.

In 1593 is te Nijmegen een akte opgesteld waarbij Ergmardt Nooten, weduwe Hendricke Verstegen, aan haar zoon Peter Verstegen, secretaris van de stad Arnhem, en zijn vrouw Christine Schrieck, verkoopt een jaarrente van 18 lopende Brabantse gulden ten laste van de stad en geldende op Petri ad Cathedram.

Op 26 januari 1612 wordt te Nijmegen een akte opgesteld waarbij Ermken Nooten, weduwe van Hendrick Verstegen, handelend voor zichzelf en voor Peter Verstegen, overleden, Hilleken begunstigt. In 1614 is Ermken Noten in een schepenprotocol te Nijmegen genoemd als weduwe van Henrick Verstegen.

 

Uit dit huwelijk:

Peter Versteghen

Willem Henricksen Verstegen, soldaat onder luitenant Derick van Braeckel (1592). Ondertrouwd op 25 juni 1592 te Nijmegen met Olgen Henrichs

3  (?) Hilleken Verstegen