Vermeer, Arndt (-1553)

Arndt Vermeer, zoon van Jacob Vermeer, gegoed op de Nijenborch onder Randwijk, overleden 1553

Gehuwd met

Fuels NN, geboren te Nijenborch, overleden zomer 1558

 

Bron: geldersarchief.nl.  NB: Verdere originele bronnen niet bekend en niet gecontroleerd

In 1520 heeft Arndt Vermeer ‘sich gedijngt’ tegen Gerrit van Boetzler.

In 1545 is in het Register van leenakten van het Kwartier van Nijmegen opgenomen ‘De Nijenborch, zes morgen in den kerspel Randwijk, van Arndt Vermeer’.

Op dinsdag post Quasimodo geniti 1553 comparuit Arnt Vermeer met recht gebaad om een getuig der waarheid te geven en heeft door dwang des rechten getuigd en gezegd dat het een tijd geleden dat hij op Aelbert die Vrijese genaamd Gexken goed te Heteren gewoond heeft en dat Hensken Kortleven, scholtis te Heteren, door bevel des ambtmans Olijphijr Hackfort met Sweer Broickhese bij Arnt voorzegd te Heteren gekomen is; heeft de scholt voorzegd Arnt voorzegd bevel gedaan dat hij aan anders niemands handen de pachten van het goed voorzegd betalen zou dan alleen aan Sweer Broickhezen handen of hij zou van het goed varen, want Sweer had dat goed met recht verwonnen en het diens goed op dat “pass” was, waarop dat Arnt Vermeer in bijwezen des scholts voorzegd Sweer Broickheze gegeven heeft van achterstedige pacht 2 rijder gl. en beloofde voor de scholtis voortaan te betalen aan anders niemands handen dan aan handen van Sweer Broickhese en dat Sweer voorzegd twee of driemaal met de scholtis bij hem gekomen is eer hij geld overgeven wilde. Ook heeft Arnt voorzegd getuigd en gezegd dat de man, die te Driel op Aelberts voorzegd goed woonde, hem wel geklaagd heeft dat hij Sweer Broickhese ook een rijder gl. moest betalen op de pacht.

In 1558 is in het Gerichtsprotocol van Elst beschreven ‘Lenardt Kalff als rentmeester sijns gen. here grave tho den Berge heeft gepeind ende verwonnen drie morgen lants als vur 80 dalers am interesse toebehorende Fulsz Vermeer mitt sametlick naergelaten kinderen Arndts Vermeer za gelegen in de kerspel Randwijk’.

In 1559 is in het Gerichtssignaal van Elst beschreven ‘Dinsdag post epiphania Egbert van Weijenborch en Wijnand Willemsz als mans en mombers van hun verklaren dat oer beider echte huijsfr. moeder, die ongeverlich wael xx jaere doet gewest sij, eijn dochter sij gewest van za Arndt Vermeer en Fuelsz sijner echte huijsfr., und dat Arndt Vermeer vur sess off soeven jaeren in Godt verstorven sij, und dat sij die vurg. Fuelsz oire huijsfr. beste moeder in alle de guedere hadden laten sitten, und dat nu die selve Fuelsz vurs. oik in den verleden somer gestorven sij, alsoe dat oere beider echte huijsfr. als in plaats oere moeders vurs., soe waell alss or ohme ende moeijen met de goederen van Arndt Vermeer en Fuelss beërfd sijn’ (wordt gevorderd boedelscheidng).

 

Uit dit huwelijk:

Willem Vermeer, buurmeester van Indoornik, gegoed onder Randwijk, gegoed op huis en hofstad De Vossewaij onder Oosterhout, overleden < 1573

Johan Arends Vermeer

Arndt Vermeer