Verkerck, Aert Airtsz (-1550/52)

Aert Airtsz Verkerck, schepen van Beusichem en Zoelmond (1548, 1550), zoon van Aert Verkerck, overleden 1550-1552

Gehuwd met

Barbara Jan Peters, overleden < 17 maart 1545

Gehuwd met

Gijsbertken Gerijt Adriaens, overleden > 10 januari 1552

 

Bronnen: 1) jpouweltjes.myqnapcloud.com/Kwartierstaat.htm (met informatie uit akten uit het Rechterlijk Archief van Beusichem), 2) De Navorscher, Acht en dertigste jaargang. Nijmegen, 1888, pag. 135, 3) regionaalarchiefrivierenland.nl

Op 17 maart 1545 Aert Verkerck belooft Jan Tijssen, ten behoeve van Jan Aertsz, zijn vier voorkinderen die hij in huwelijk heeft gehad aan Barbara Jan Petersdochter een losrente van 16 stuivers en belooft Rijck Henrick die Costers weduwe van Boesinchem Aert voort voorgenomen huwelijk van … ende al te vrijen, kwijten en schadeloos te houden.
Op 30 november 1545 ‘opten lesten dach in Novembri’ oorkonden Adriaen de Moilre, richter der dorpen Boesinchem en Selmondt, Willem Henricxzoon en …. Suirmont Gieliszoon, schepenen, dat Aernt Verkerck verkocht heeft aan Thoenis Cool Meliszoon ten behoeve van het St. Elysabethgasthuis te Culemborch een rente van zes carolusguldens ’s jaars, gaande uit zeven morgen land in de Voircopen in het gericht van Boesinchem aan de Voircoipstege.

Op 1 mei 1550 oorkonden Kerst Jelijszoon en Aert Airtszoon Verkerck, schepenen te Buesichem en Zoelmond, dat Willem Henrickszoon en Thonis Thoniszoon verkocht hebben aan Joest Corneliszoon en zijn vrouw Cornelia een rente van drie carolusguldens ’s jaars, gaande uit hun huizen in het kerspel Buesichem.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  (?) Hendrick Aertsz Verkerck, overleden < januari 1580. Gehuwd met Hilleke NN

2  (?) Hubert Aertsz Verkerck, schepen van Beusichem (1568), overleden > 16 december 1586. Gehuwd met Mechteld Cornelis van Spithoven, dochter van Cornelis Gijsbertsz van Spithoven

3  (?) Thonis Aertsz Verkerck

Jan Aertsz Verkerck