Verhoeff, Elis Willemsz (ca. 1595-1648)

Elis Willemsz Verhoeff, zoon van Willem Eelgisz Verhoeff en Willemken Willems, geboren ca. 1595, overleden juli 1648 (aangetekend 24 juli 1648), begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 14 januari 1632 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Gijsbertgen Hendricks Duijfhuijs, dochter van Henrick Petersz Duijfhuijs en Dirckgen Cornelis de Cruijff, geboren ca. 1610, overleden < 16 november 1692

Gehuwd op 2 december 1648 te Utrecht met

Marten Gijsbert Cosijnsz van Coten, zoon van Gijsbert Cosijnsz van Coten en Neeltgen Martens, overleden > 26 november 1667

 

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 14 november 1648 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Marten Ghijsbertss van Coten, jongman, en Gijsbertgen Henrix Duijffhuijs, weduwe van za. Elias Willemss van der Hoeff. Marten wordt geassisteerd door Cozin en Jan Ghijsbertss van Coten, zijn broeders. Ghijsbertgen wordt geassisteerd met Aert Henrixs Duijffhuijs haren broeder, Joriphaes Janss van Maurick, Dirck Hermanss Kip en Marten van Suijlen, hare zwagers, en Cornelis de Cruijff haren oom.

Op 14 september 1650 sluiten Marten Gijsbertsz van Coten en zijn huisvrouw Gijsbertgen Henricx van Duijffhuijs een overeenkomst met David Claris en zijn huisvrouw Maria Henricx van Petershagen waarbij David en Maria aan Marten en Gijsbertgen voor een periode van 5 jaar 3 cameren, gelegen in Utrecht wz Ste Catharijnestraet ontrent het sandt mette erffkens ofte hoffkens achter de 2 cameren gelegen, verpandt tegen betaling van f. 312-10-0, met kwitantie.

Op 24 maart 1654 benoemt Henrick Eelgiss van der Houff zijn moeder Gijsbertgen Henricxssdochter Duijfhuijsch en zuster Willemina van der Houff om, in verband met zijn aanstaande reis naar Oost-Indië, huishuren en renten te ontvangen, eventueel rechtsmiddelen te gebruiken, lasten en schulden te voldoen.

Op 26 juli 1655 vindt de scheiding plaats van de nalatenschap van Henrick Peterss Duijfhuijs ende Dirckgen Cornelis de Cruijf, in leven echtelieden. Erfgenamen zijn Aert Henricxx Duijfhuijs zoon, zijn onmondige kinderen, Bartgen Henricx Duijfhuijs dochter en weduwe van Joriphaes Janss van Mourick, haar mondige en onmondige kinderen, Marten Gijsbertss van Cothen gehuwd met Gijsbergen Henricx Duijfhuijs dochter, haar mondige en onmondige kinderen, de kinderen van Marten van Suijlen en Jannichgen Henricx Duijfhuijs, en Dirck Kip gehuwd met Petertgen Henricx Duijfhuijs dochter. De nalatenschap bestaat uit 7½ hondt bouwlandts genaamd de Ganseweij liggende in de gerecht Tollesteech in Covelswaeij – naar Dirck Kip en zijn vrouw, 1 mergen bouwlandts genaamd den Besten Mergen liggende op de Ganseweij in het gerecht Tollesteech. Enige posten waaronder een akker land van 2 morgen genaamd de Rijnacker gelegen in Jutphaas en een grafstede in de Nicolaaskerk in Utrecht, blijven gemeen.

Op 26 november 1656 lenen Marten Gijsbertss van Cothen, Aert Henricxss Duijfhuijs en Bartgen Henricx Duijfhuijs f 300 van hun zwager Dirck Kip vanwege een lening ter aflossing van een schuld van f 400 aan Willem Gijsbertss Verhaer met machtiging aan Dirck Kip om bij wanbetaling de Rijnacker, groot 2 morgen gelegen onder Jutphaas, te verkopen.

Op 3 november 1660 verkopen Maria Henricxdochter van Petershagen, haar onmondige kinderen, en Henrick Janss Vreem 3 cameren mette erfgens aan de westzijde van de Catharijnenstraet omtrent het Sant aan Marten Gijsberts van Coten en Gijsbertgen Henricx Duijfhuijs.

Op 7 april 1661 benoemen de (klein)kinderen en mede-erfgenamen van Dirckgen de Cruijff, in leven weduwe van Hendrick Peterss Duijffhuijs, Aert Duijffhuijs om met de overige mede-erfgenamen 2 morgen land genaamd De Rijnacker te Jutphaas te transporteren aan Dirck Hermanss Kipp wonend in de Tolsteeg en Petertgen Hendricx Duijffhuijs. Als erfgenamen zijn mede genoemd Bartgen Hendricx, Joost Joriphaess onmondige zoon van Bartgen Hendricx, mondige kinderen van Bartgen Hendricx zijnde Thomas, Annichgen, Weijntgen en Hendrick Joriphaess, Marten Ghijsbertss van Cothen, Wouter Egbertss van Cothen (NB: moet Heerden zijn) gehuwd met Wilhelmina Eliss, en Dirck Janss van Montfoort gehuwd met Cornelia Eliss.

Op 26 november 1667 verklaren Marten Gijsbertss van Coten en Ghijsbertgen Henricx Duijfhuijs f 400 schuldig te zijn aan Dirck Kip en Petertgen Henricx Duijfhuijs, zuster, vanwege een lening.

Op 16 november 1692 vindt de scheiding plaats van de boedel van Elis Willemss en Ghijsbertgen Duijffhuijsch tussen Wouter Egbertss van Heerden, weduwenaar van Willemina Elisse, en Dirck Janss van Montfoort, weduwenaar van Cornelia Elissen. Twee huijsingen aan de noordzijde van Coijstraat gaan naar Wouter Egbertss van Heerden, twee cameren aan de zuidzijde van Berrichstraet naar Dirck Janss van Montfoort.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrick Eelgiss van der Houff, overleden > 24 maart 1654

Willemijntje Elis van de Hoeff

NN Verhoeff, overleden februari 1638 (aangetekend 26 februari 1638) te Utrecht

Cornelia Verhoeff, overleden 20 oktober 1681, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 11 augustus 1660 te Utrecht met Dirck Jansz van Montfoort, begraven 27 augustus 1713 in de Jacobikerk te Utrecht

NN Verhoeff, overleden september 1644 (aangetekend 16 september 1644) te Utrecht

NN Verhoeff, overleden november 1647 (aangetekend 29 november 1647) te Utrecht