Verhaer, Gerrit (->1565)

Gerrit Verhaer, smid, overleden > 16 januari 1565

Gehuwd met

Janna NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1523 donderdach na St. Agnietendach Evert Heijmerickx die Greeff gehuwd met Arijaen, en Gherijt Verhaer die Jonghe die smit gehuwd met Janna vertegen ten behoeve van Corstijna Jan Hermanswedue van Jan Hermansz voorschreven erfenis.

Op 30 augustus 1555 Jan Jan Stevensz verteech met Steven Henrickx zijn oudevader en Gerrit van der Haer zijn oudtoem ten behoeve van Emmeken Willem Roetersdr Jan Stevensweduwe zijn moeder, van de erfenis van zijn vader.

Op 5 december 1556 transporteren Marijcken Joost Claesz weduwe, Claes Joostensz x Anna, Cornelis Jansz x Lambertge, Anthonis Tonisz x Emmeken, Gerrit Joostensz, Gerrit Verhaer en Joest Verhaer voogden van Jacob Joostensz innocent en van Sophia Joost Claeszdr aan Mr Jacob Verhaer kanunnik St. Pieter.

Op 16 januari 1565 Gerrit Verhaer en Joachim Goijertsz als grootvader en neef van de onmondige kinderen van zaliger Mr. Floris Reijersz en zaliger Margriet Gerrit Verhaersdr, te weten Herman, Heijnrick, Gheridt, Janneke, Anna, Margriet, Beatris en Stephanie Floris zonen en dochters.

 

Uit dit huwelijk:

Janneke Gerrits Verhaer

Margriet Gerrits Verhaer, overleden < 16 januari 1565. Gehuwd met Floris Reijersz, barbier, overleden 1562-1565

Anna Gerrits Verhaer