Tammes, Mient (ca. 1630->1671)

Mient Tammes, geboren ca. 1630, overleden > 1 september 1671

Gehuwd met

Ietje Eijntes, dochter van Eijnte Minnes en Eetske Alckes, geboren 1633-1634, gedoopt op belijdenis 11 mei 1660 te Marrum (#), overleden > 1 september 1671

 

Bron: allefriezen.nl

Op 6 december 1648 zijn in het recesboek van het nedergerecht Kollumerland ingeschreven de weeskinderen Aeltie Eijntedr, oud 18 jaar, Itie Eijntedr en Alcke Eijntedr. Genoemd zijn Anne Fockes, curator, de rekening van Lieuwe Minnes, voormomber, Jan Alckes, voormomber, en Albert Alckes, voormomber. Op 7 juli 1653 zijn in het recesboek van het nedergerecht Kollumerland ingeschreven de weeskinderen Itte Eijntes, oud 19 jaar, en Aecke Eijntes, oud 16 jaar. Genoemd zijn de curator en voormomber Wijbren Offes, woonachtig te Marum, en wijlen Lieuue Minnes, oud-voogd, rekening van zijn weduwe over vaderlijk goed.

Op 11 mei 1660 doet Idtie, huisvrouw van Mient Tammes, belijdenis te Marrum en Westernijkerk en wordt op die datum gedoopt. Ze is in 1660 ingeschreven in het lidmatenregister (#). In mei 1667 vertrekken zij naar Kollum.

 

Uit dit huwelijk:

Tamme Mients, gedoopt 16 augustus 1657 te Marrum en Westernijkerk

Eetske Mients, gedoopt 25 december 1658 te Marrum en Westernijkerk

Bauk Mients, gedoopt 16 december 1660 te Marrum en Westernijkerk. Gehuwd op 8 maart 1689 te Hallum met Rochus Pytters

Einte Mients

Auk Mients, gedoopt 1 september 1671 te Marrum en Westernijkerk