Stoop, Willem Cornelisz van der (ca. 1595-1655)

Willem Cornelisz van der Stoop, zoon van Cornelis Rochusz van der Stoop en Gijsbertgen Stoffels, geboren ca. 1595, overleden mei 1655 (aangetekend 21 mei 1655), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 19 september 1618 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Hendrickgen Aerts van Rheenen, geboren ca. 1595, overleden 16 oktober 1676, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 22 mei 1655 verklaren de kinderen van Willem Corneliss van der Stoop, genaamd Cornelis Willemss van der Stoop, Pouwels Willemss van der Stoop, en Johan Willemss gehuwd met Jannichjen Willems, dat het assisteren bij het begraven van hun vader is geschied om hun moeder bij te staan en zonder aanvaarding van de nalatenschap van hun vader.
Op 23 mei 1655 verklaart Henrickjen Aerts, weduwe van Willem Corneliss van der Stoop, wonende te Abstede bij Utrecht, schuldig te zijn aan Hendrick van Merkerck, raidt in de vroetschappe van Utrecht en drossardt van Vreeswijck anders De Vaert, f 78-0-0 wegens restant van huur van de visserij van de Vaartsche Rijn onder overdracht van vorderingen op Anthonis Janss in Flora, Jan Jeliss en Looch Claessen, waarover geprocedeerd wordt voor het gerecht van Utrecht. Hendrick van Merkerck accepteert de overdracht.

Op 13 januari 1664 benoemt Jannichjen Willems van der Stoop, gehuwd met Jan Willemsz van de Nieuwegrift, tot erfgenaam de kinderen van zuster Barbera Willems van der Stoop, de kinderen van broer Cornelis Willemsz en de kinderen van broer Pauls Willemsz van der Stoop, op last van lijftocht voor haar echtgenoot. Op 16 juli 1682 wordt het testament opnieuw opgemaakt waarbij deze kinderen opnieuw tot erfgenaam zijn benoemd, met benoeming van Jacob Stevensen van de Bilt en Steven Jacobss Eijckelboom tot voogden. Op 27 april 1687 wordt het testament wederom opgemaakt met dezelfde erfgenamen, vererving hoofd voor hoofd. Op 13 maart 1693 wederom, met seclusie van de momberkamer.

 

Uit dit huwelijk:

Ghijsbertgen Willems van der Stoop, overleden maart 1651 (aangetekend 10 maart 1651), begraven in de Mariakerk te Utrecht

Lijsbeth Willems van der Stoop, overleden mei-juni 1651 (aangetekend 2 juni 1651), begraven in de Mariakerk te Utrecht

Barbara Willems van der Stoop, geboren ca. 1625, overleden > 2 maart 1703. Ondertrouwd op 30 september 1649 en gehuwd op 14 oktober 1649 te Utrecht met Gijsbert Arienssen van Jaersveld. Gehuwd op 12 oktober 1661 voor het gerecht te Utrecht met Thonis Thonisse

Jannechien Willems van der Stoop, geboren ca. 1625, overleden 18 juli 1704, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 3 november 1649 voor het gerecht te Utrecht met Jan Willemsz van de Nieuwegrift, overleden 31 oktober 1690, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Cornelis Willemsz van der Stoop, geboren ca. 1630, overleden 9 december 1682 te Utrecht. Gehuwd op 2 juni 1655 voor het gerecht te Utrecht met Teuntgen Jacobs Timmer, overleden oktober 1665 (aangetekend 9 oktober 1665), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 10 maart 1666 voor het gerecht te Utrecht met Trijntien Jans van Scherpenzeel, overleden 29 november 1692, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

NN van der Stoop, overleden juni 1634 (aangetekend 23 juni 1634), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Paulus Willemsz van der Stoop