Stoop, Cornelis Rochusz van der (ca. 1560-1626)

Cornelis Rochusz van der Stoop, zoon van Rochus Jansz en Alidt Cornelis van Deijl, geboren ca. 1560, overleden oktober 1626 (aangetekend 16 oktober 1626), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Gijsbertgen Stoffels, overleden maart 1647 (aangetekend 8 maart 1647), begraven in de Magdalenakerk te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1581 is Cornelis Rochusz ingeschreven als nieuwe burger van Utrecht.

Op 13 december 1597 Cornelis Rochusz x Gijsbertge verklaart schuldig te wezen aan Elijsabeth en Agniese Jan van Sterrenborchsdrs 160 carolus gulden.

Op 2 december 1598 Aeltgen Cornelisdr weduwe Rochus Jansz, met Cornelis Rochusz haar zoon verklaart schuldig te wezen aan Jhr Aelbert Proeijs 56 gulden.

Op 15 mei 1601 verklaart Alidt Cornelis van Deijlsdr weduwe Rochus Jansz met Jan Rochusz, Cornelis Rochusz en Adriaen Rochusz, vervangende Sweer Rochusz en Gerrit Rochusz hun onmondige broers en kinderen schuldig te wezen aan Neeltge Gelis Henrickx van Malen een huis.

Op 16 januari 1636 testeert Marigen Cornelis van der Stoop, oudste dochter van Cornelis Rochusz van der Stoop. Gijsbertgen Stoffelsdr is haar moeder, Marichgen haar zuster, de kinderen van Willem Cornelisz van der Stoep haar jongste broer. Dirckge Cornelis is ook zus.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Cornelisz van der Stoop, overleden juli 1647 (aangetekend 2 augustus 1647), begraven in het Magdalenaklooster te Utrecht. Gehuwd op 4 juli 1607 voor het gerecht te Utrecht met Geertgen Meijns Dircksz van Soest, dochter van Meijn Dircksz. Gehuwd met Geertruijdt Clemens van Haesbeeck, overleden juli 1635 (aangetekend 6 juli 1635), begraven in het Magdalenaklooster te Utrecht. Gehuwd op 17 juni 1637 te Utrecht met Christina Jeronimus Monicx, dochter van Hijeronimus Moninoverleden juni 1675 (aangetekend 28 juni 1675), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Bastiaen Cornelisz van der Stoop, overleden december 1636 (aangetekend 12 december 1636), begraven in de Wittevrouwenkerk te Utrecht. Gehuwd op 23 april 1614 voor het gerecht te Utrecht met Catharina Gijsberts Dircksz, dochter van Gijsbert Dircksz, overleden oktober-november 1660 (aangetekend 5 november 1660), begraven in de Wittevrouwenkerk te Utrecht

Marijchje Cornelis van der Stoop, overleden maart 1669 (aangetekend 15 maart 1669), begraven in de Geertekerk te Utrecht

Marichje Cornelis van der Stoop, overleden oktober 1671 (aangetekend 9 oktober 1671), begraven in de Geertekerk te Utrecht

Dirckgen Cornelis van der Stoop, overleden februari 1672 (aangetekend 12 februari 1672), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 24 november 1632 voor het gerecht te Utrecht met Sander Stevensz van Bemmel, overleden > 8 februari 1682

Willem Cornelisz van der Stoop

Rochusge Cornelis van der Stoop, wonend te Emmerich (1647), overleden > 16 juli 1651