Stighter, Leendert Aartsz (1637-1705)

Leendert Aartsz Stighter, zoon van Aert Dircksz Stichter en Maijken Peters, gedoopt op 11 oktober 1637 te Hoornaar (#) (get: Arien Jans Stichters, Jan Dircks, Mijns Hermans), begraven 20 juni 1705 te Hoogblokland

Gehuwd met

Jenneke Ariens, overleden > 30 mei 1709

 

Bronnen: 1) hogenda, 2) Hoogblokland. Gezinnen 1694-1750, door H. de Bruin, 3) Hoogblokland, registratie van lidmaten 1694-1713, door B. de Keijzer, 4) Hoogblokland, ontvangsten van het begraven 1628-1735, door B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1682-1705, door Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1620-1719, door Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1619, 1663-1726, door Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Lidmaten der N.H. kerk te Leerdam, door E.J.C. de Veer, 9) Gorcum, notarieel archief 1658-1718. Inv.nrs. (oud) 4037-4085, door Ir. A.I. Grabowsky, 10) Acquoy, oud-rechterlijk archief 1661-1714, door Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 25 juli 1668 testeren Jan Arienss de Groot x Meijnsken Hermens (ziek), wonende aan de Schoonderwoerdse Diefdijk. Erfgenamen zijn:
1) elkaar,
2) haar neef Gerrit Aartss Stighter 500 carolus gulden,
3) haar 6 halve zusters en broers totaal 100 carolus gulden,
4) Peter en Leendert Aartss Stighter mitsgaders Jan Janss van Hulst (??),
5) Wunneke Cornelis krijgt haar kleren,
6) het kind van ds Colonius, predikant te Schoonderwoerd, genaamd Francoisjen Colonius, haar psalmboek met silveren beslag,
7) universele erfgenamen worden de kinderen van haar broer Cornelis Harmen Bouwenss.

Op 30 juni 1687 testeren Pieter Aertse Stichter, Leender Aertse Stichter, Tomas Hendriks x Jenneke Jans x Gerit Aertse Stichter zaliger, Claes Willemse x Ariaantje Aerts Stichter, kinderen en erfgenamen van zaliger Aert Dirks Stichter en de voornoemde Claes Willems, last hebbende van Jeannetje Huigens, en transporteren aan de voornoemde Leendert Aerts Stichter een huis en hofstad groot 16 hont op de lage Beempt aan de Beemptse weg, strekkende van de beemptweg af tot de eerste halve dwarssloot toe.

Op 5 oktober 1688 is te Leerdam in het lidmatenregister aangetekend: met attestatie Leendert Aerts Stichter en Jenneke Ariens, zijn vrouw, van Meerkerk.

Op 8 mei 1691 verklaren Jan Willemss de Leeuw en Leendert Aartss Stighter, als bloedvoogden van het nagelaten weeskind van Janneke Jans de Leeuw, verwekt door Gerrit Aartss Stighter, en schuldig te zijn aan Heer Jasper van Steenwijck 500 carolus gulden en stellen als onderpand 7 morgen op Cortgerecht, strekkende van Jan Dircxs van der Leeden tot de tochtsloot. De schuldbrief van 500 carolus gulden is op 26 augustus 1693 onderdeel van de boedeldeling van Heer Jasper van Steenwijck.

Op 9 maart 1693 verklaart Leendert Aertss Stighter, wonende te Barendrecht onder de Graafschap van Leerdam, het arrest gedaan op zijn goederen gedaan door Johan Schreuwer als last hebbende van de Baron Jacob van Wassenaer, Duijvenvoorde etc en Willem Baron van Legere Heer van beijde Katwijks etc, vanwege achterstallige landpacht om costen te voorkomen, etc.

In het lidmatenregister van Hoogblokland van 1694-1695 is opgenomen: ‘in den Beempt, Leendert Aertsz de Stigter, met sijn huijsvr Jenneke Ariens’.

Op 5 december 1694 Cornelis Janss de Leeuw, Leendert Aertss Stighter, als oom en bloedvoogd van de 3 nagelaten kinderen van Gerrit Aertss Stighter x Jenneke Jans de Leeuw, Huich Janss Poortman x Maijke Jans de Leeuw en Evert Maartenss x Teuntie Jans de Leeuw, alle kinderen en erfgenamen van Jan Willemss de Leeuw en Barbara Cornelis Middagh; scheiding van goederen die beiden in gemeenschap bezeten hebben. Op 13 november 1695 transporteren Leendert Aertsen Stichter en Cornelis Jansen de Leeuw, als omen en bloedvoogden van de 3 onmondig nagelaten weeskinderen van Gerrit Aertsen Stichter x Jenneken Jans de Leeuw zaliger,  aan Cornelis Jansen de Leeuw, 2½ morgen alhier, strekkende van Cornelis Tonissen Cool tot de Cuilenburgse voorvliet.

Op 12 april 1706 maken Jenneke Ariens x Leendert de Stichter zaliger en hun zoon Dirck Leenderste de Stichter, onderling een koopcontract en een huurcontract over bouwgereedschap en de hofstede op de hoge beemt met 16 hont voor de tijd van 2 jaren. Op 22 april 1706 Jenneke Ariens (de Leeuw), weduwe van Leendert de Stigter met Dirk Leenderts de Stigter hun zoon.

Op 2 mei 1707 testeren Jenneke Ariens x Leendert de Stighter zaliger, Aart Leendertse Stighter, Arien Stighter, en Arien Aartse van der Lede als voogd van de minderjarige kinderen van de voornoemde Leendert Stighter en de voornoemde comparante caverende voor Neeltje Stighter zijnde medekind van eerstgenoemd echtpaar, en transporteren aan Dirk Leendertse Stighter een hofstad groot 16 hont op de Hoge Beempt op Hoog Blokland, strekkende van de Beemptweg tot de voornoemde erfgenamen van Cornelis Arien Rutten toe.

Op 30 mei 1709 doen Johan de Bruijn, regerend schepen en Johan Leeman, advocaat als gemachtigde van de gesamenlijke kinderen en erfgenamen van de Heer Hendrick de Jongh x Jenneke van Cleef, beide zaliger, arrest op 28 carolus gulden die de weduwe van Leendert de Stighter bij Arien Arienss won in ’t Rijck van Leede berustende heeft en wel vanwege gehaalde bieren.

 

Uit dit huwelijk:

Maaike Leenderts Stigter. Gehuwd op 11 april 1691 te Leerdam met Adriaan Roelofs, geboren te Acquoy

Aart Leendertsz Stigter

Adriaantje Leenderts Stigter, geboren ca. 1675, begraven 28 december 1743 te Hoogblokland. Onecht kind in 1696 met Cornelis Nanning. Impost 16 augustus 1708 en gehuwd op 1 september 1709 te Hoogblokland met Teunis Floore van Brugge, zoon van Floris Teunisz van Brugge en Maaike Ariens, geboren ca. 1675 te Hoogblokland, overleden > 9 september 1720

Dirck Leendertsz Stighter, geboren ca. 1677. Gehuwd 6 april 1706 RK te Cabauw (get: Joanne van Wijck, Maria Claese, Gerrit Corn Verhoef) met Huijbertje Teunis van Dusseldorp

Neeltje Leenderts Stigter, gedoopt 23 maart 1679 te Meerkerk. Gehuwd op 22 november 1705 te Jaarsveld met Johannes Jansz Boode, zoon van Jan Jansz de Boode en Marrigje Cornelis Vuijk, geboren ca. 1675, overleden > 20 januari 1718

Arij Leendertsz Stigter, gedoopt 19 september 1680 te Meerkerk, begraven 26 november 1732 te Hoogblokland. Gehuwd op 22 april 1707 te Hei- en Boeikop met Metje Peters Peel, dochter van Peter Jansen, gedoopt 9 september 1688 te Zijderveld, overleden > 1726

Jan Leendertsz Stigter, gedoopt 1 april 1683 te Meerkerk. Ondertrouwd op 6 april 1715 en gehuwd op 28 april 1715 te Hoornaar met Aegje Jans Blijenburgh, dochter van Jan Thijmens Blijenborch en Marrigje Jans

Gerrighje Leenderts Stigter, gedoopt 18 oktober 1685 te Meerkerk. Gehuwd op 31 januari 1723 te Ottoland met Jan Gerritsz Hoeflaak, geboren te Acquoy

Cornelia Leenderts Stigter, gedoopt 18 december 1687 te Meerkerk. Ondertrouwd op 16 april 1719 en gehuwd op 30 mei 1719 te Vianen met Jan Claasse Scheer, zoon van Claes Janssen Scheer en Ariaentje Pieters, gedoopt 27 juli 1682 te Vianen