Snellenberch, Jacob van (ca. 1460-1524/29)

Jacob van Snellenberch, korenkoper, ‘capiteijn van des raetswegen’, leenman van de hofstede IJsselstein, raad (1497-1498) en schepen (1504-1518) van Utrecht, zoon van Willem van Snellenberch en Margriet de Gruter, geboren ca. 1460, overleden 1524-1529

Gehuwd met

Heijlwich Gijsberts van der Haer, dochter van Gijsbert van der Haer en Lijsbet NN, overleden > 1567

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_16. Nadere Toegang op inv. nr 16 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_20. Nadere Toegang op inv. nr 20 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_38. Nadere Toegang op inv. nr 38 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8)  transporten (klappers) op de studiezaal van Het Utrechts Archief, 9) hogenda.nl, 10) De lenen van de hofstede IJsselstein, 1310-1656, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 38 (1983), 11) Repertorium op de lenen en tijnsen van de abdij Sint Paulus, 1221-1667, J.C. Kort

 Op 17 oktober 1473 is Pieter Trijn beleend voor Jacob van Snellenberg Willemsz, zijn neef, met 8 morgen land in de Achtersloot in het gerecht van de heren ten Dom. Op 6 december 1529 Willem van Snellenberg bij dode van Jacob, zijn vader.

Op 8 oktober 1494 Steven van Beesde, onse borger, oudt, cranck en onmachtich, constitueert Jacob van Snellenberch om te transporteren 60 oude scilden gevestigd op ½ hoef op Rijsburg int gerecht van Houten oft alsulc lant dat daervoor gepangelt etc wordt op Laurens van Beesde zijn neve, en nog 8 morgen te Benschop.

In 1508 op Witte Donredach pachten Cornelis Aerntsz gehuwd met Marigen verschillende percelen te Doorn van het St. Barbaragasthuis. Voor hen zegelden Goedschalck van Wijnssen en Jacob van Snellenberch.

Op 13 augustus 1511 is Jacob van Snellenberg beleend met 36 pond zwarten tournoois op de halve tiende van Eemnes voor Udele, weduwe Gijsbert van Hardenbroek, bij dode van
Loef van Jutfaas, haar broer. Op 12 januari 1512 Godschalk van Winsen voor Elsabe, zijn vrouw, bij dode van Udele, zuster van Loef van Jutfaas, haar moeder. Op 29 oktober 1512 de helft aan Jacob van Snellenberg voor Janna, dochter van Jan Taets van Amerongen, weduwe Jan Borre van Amerongen, bij overdracht door Godschalk van Winsen voor Elsabe, dochter van Gijsbert van Hardenbroek, diens vrouw.

In 1514 Loeff van der Haer, pastoer tot Oudewater, en Johan Ruijsch, dedingsluijden van Gijsbert van der Haer, Willem van Oostrum zijn dochters Corstijnen man, roerende hun huwelijkse voorwaarden. Willem zal onder andere krijgen 7 morgen tot Bunnick opde Enge, de nahand van 4 morgen in Schalkwijk int Groenewout dat Willem Doeijs nu bruijckt, noch de nahant van een vierdellant die Gerit Mathijs gebruijckt, die noch een vierdel gebruikt daer Gherijt van Winsen oeck des voorschreven Gijsbert van der Haers dochters man de nahand af hebben zal. Aldus indien dat Willem van Oostrum dan geloofde te verlaten de 4 morgen die Willem Doeijs bruijct tot Gerrit van Winssens behoef, so soude Willem van Oostrum beijde vierdelen die Gerijt Mathijss nu gebruikt ten lester doot van sijnre huijsvrouwen oom en moeije en Gijsberts vrouw, Corstijnen moeder is overleden. Jacob van Snellenberch en Gerrit van Winssen was (als elk getrouwd met een dochter van Gijsbert van der Haer) beloofd door Gijsert etc. Willem van Oostrum ontvangt in 1514 70 lb als beloofd.

Jacob van Snellenberch zegelt op 19 september 1517 met een dwarsbalk met daaroverheen een in twee rijen geschaakte rechter schuinbalk.

Op 11 oktober 1519 is Geerloff die Witt in plaats van Jan Ruijsch Alfertss naast Jacob van Snellenberch voogden over de 5 kinderen van Willem van Oestrum.

In 1524 donderdach St. Jansavont inde Zomer melden Adriaen van Lantscroen, Lubbert van Alendorp, Jacob van Snellenberch en Heijnrick van der Borch huwelijkse voorwaarden van Sijmon van Teijlingen x Jfr Mechtelt.

In 1553-1554 hofgoederen te Werckhoven: Jfr Heijlwich van Snellenberch wed. Jacob van Snellenberch 6 m. In 1564 idem.

In 1556 hoffgoederen te Werckhoven: Jfr van Snellenberch Heijlwich wed wijlen Jacob van Snellenberch 6 m, II p xii s.

In 1567 hoffgoederen te Werckhoven: Jfr Heijlwich van Snellenberch wed. Jacobs van Snellenberch 6 m ii p xii s.

 

Bastaard:

Willem Jacobsz van Snellenberch

Uit dit huwelijk:

Loeff Jacobsz van Snellenberch