Schuijlenborch, Cornelis Jansz van (ca. 1560-1627)

Cornelis Jansz van Schuijlenborch, zoon van (?) Jan Aertsz van Schuijlenborch en Anthonia van Riebeeck, geboren ca. 1560, begraven 19 februari 1627 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Meijnsgen Ghijsberts, dochter van Ghijsbert Fransz, overleden < 18 februari 1588

Gehuwd met

Christina Peters van der Hulst, geboren ca. 1565, begraven 2 januari 1649 in de Janskerk te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 18 februari 1588 is in de weeskamer van Oudewater ingeschreven Cornelis Jansz Schulenburch weduwenaar van Meijnsgen Ghijsbertsdr dochter van Ghijsbert Fransz (die 2 kinderen had), met assistentie van haar broeder Gerrit van Craeijesteijn, baljuw.

Op 6 januari 1631 verkopen Christina Petersdochter, Cornelis Jansz van Schuijlenborch, Peter Cornelisz van Schuijlenborch gehuwd met Neeltgen Henrixdochter, Adriaen Dircxs van Eijck gehuwd met Meijnsgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, Sweer Dircxz van Calcker gehuwd met Sijchgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, Jan Helmich van Rodenborch gehuwd met Henrickgen Jacobsdochter van Schuijlenborch, Guertgen Henrixdochter van Swoll weduwe van Jacob Cornelis van Schuijlenborch en nu gehuwd met Jan Goijertsz, Jan Cornelisz van Schuijlenborch, Jannichgen Cornelisdochter van Schuijlenborch en Aert Jacobsz gehuwd met Maijchgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, een goed bij de Catharijnepoort te Uijtrecht.

Op 11 januari 1636 ontvangt Cristina Peters, weduwe van Cornelis Jansz van Schuijlenborch, van haar zoon Peter Cornelisz van Schuijlenborch, buijten Wittevrouwen, een wagen en drie paarden vanwege een schuld van f 100-0-0, waarvan f 50-0-0 inzake betaling door zijn moeder van een paard, gekocht van Jan Thonisz op de Varkenmarkt en f 50-0-0 wegens lening, met de belofte dat Henrick Peters van Schuijlenborch, zoon van comparant, na overlijden van comparant, wagen en paarden van Cristina Peters krijgt, mits hij de f 100-0-0 zal betalen.

Op 29 maart 1640 stelt Cristina Peters, weduwe van Cornelis Jansz van Schuijlenborch, wonende buijten de Catarinenpoorte, haar testament op. Ze benoemd tot erfgenamen haar dochters Meijnsgen Cornelis van Schuijlenborch, Jannichgen Cornelis van Schuijlenborch, Lucia Cornelis van Schuijlenborch en Maijchgen Cornelis van Schuijlenborch, Hendrick Petersz van Schuijlenborch en Stijntgen Peters van Schuijlenborch, kinderen van haar zoon Peter Cornelisz van Schuijlenborch, en Henrickgen Jacobs van Schuijlenborch, dochter van haar zoon Jacob Cornelisz van Schuijlenborch. De nalatenschap dient in 6 gelijke delen tussen de nazaten te worden verdeeld. De testatrice bepaalt verder, dat indien geïnstitueerde erfgenamen de erfstelling tegenspreken of opponeren, zij van hun erfportie zijn vervallen en in dat geval in de legitieme portie worden geïnstitueerd. De erfgenamen dienen de eventuele schulden aan testatrice met de nalatenschap te verrekenen. Ze prelegateert f 100-0-0 aan Hendrick Petersz van Schuijlenburch en Stijntgen Peters van Schuijlenborch. Op 12 juni 1640 stelt ze haar testament bij waarbij ze prelegateert f 75-0-0 aan Hendrick Petersz van Schuijlenburch en Stijntgen Peters van Schuijlenborch, kleinkinderen, te genieten zodra zij 26 jaar zijn of in het huwelijk treden. Indien een van beiden mocht overlijden zonder nakomelingen na te laten, dan vererft diens prelegaat op de langstlevende van beiden. Ze benoemt Adriaen Dircksz van Eijck en Aert Jacobsz van Lamuijen, zwagers, tot executeurs en voogden over de onmondige erfgenamen. Op 12 augustus 1646 is een nieuw testament gemaakt.

 

Uit het 1e (?) huwelijk:

Jan Cornelisz van Schuijlenburch, koekenbakker, begraven 5 mei 1628 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 17 mei 1607 en gehuwd op 11 juni 1607 in de Domkerk te Utrecht met Grietgen Joostens van der Well, koekenbakker, begraven 8 november 1630 in de Servaaskerk te Utrecht

Jannichgen Cornelis van Schuijlenborch, begraven 25 oktober 1658 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd 21 januari 1610 en gehuwd 30 januari 1610 in de Geertekerk te Utrecht met Adriaen Francken Besemmaecker, geboren te Leiden. Ondertrouwd op 31 mei 1629 en gehuwd op 17 juni 1629 in de Jacobikerk te Utrecht met Peter Jacobsz van Schaijck, begraven 5 oktober 1635 in de Jacobikerk te Utrecht

Uit het 2e (?) huwelijk:

Peter Cornelisz van Schuijlenborch, begraven 29 februari 1636 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 13 oktober 1611 en gehuwd op 22 oktober 1611 in de Geertekerk te Utrecht met Neeltgen Hendricx

Meijnsgen Cornelis Schuijlenborch

Jacob Cornelisz van Schuijlenborch, begraven 29 december 1628 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 28 oktober 1621 en gehuwd op 13 november 1621 in de Geertekerk te Utrecht met Geurtgen Hendricx van Swoll, begraven 2 oktober 1643 in de Jacobikerk te Utrecht

Lucia Cornelis van Schuijlenborch, begraven 3 februari 1673 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 14 oktober 1621 en gehuwd op 23 oktober 1621 te Utrecht met Sweer Dirxss van Calcker, begraven 3 september 1638 in de Jacobikerk te Utrecht

Maria Cornelis van Schuijlenborch, begraven 16 december 1650 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 13 oktober 1627 en gehuwd op 23 oktober 1627 in de Geertekerk te Utrecht met Aert Jacobsz van Lamuijen, koekenbakker, begraven 25 februari 1667 in de Geertekerk te Utrecht