Eijck, Adriaen Dircxsz van (ca. 1590-1648)

Adriaen Dircxsz van Eijck, vingerhoedmakersknecht van Jan Schot te Utrecht, zoon van (?) Dirck Thonisz van Eijck en Gerbrecht Jans, geboren ca. 1590, begraven 17 juli 1648 in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 23 juli 1615 en gehuwd op 1 augustus 1615 te Utrecht (#) met

Meijnsgen Cornelis Schuijlenborch, dochter van Cornelis Jansz van Schuijlenborch en Christina Peters van der Hulst, geboren ca. 1595, begraven 26 november 1655 te Utrecht (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek – Boon H., Langedijk C.A., 2008

Op 6 januari 1631 verkopen Christina Petersdochter, Cornelis Jansz van Schuijlenborch, Peter Cornelisz van Schuijlenborch gehuwd met Neeltgen Henrixdochter, Adriaen Dircxs van Eijck gehuwd met Meijnsgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, Sweer Dircxz van Calcker gehuwd met Sijchgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, Jan Helmich van Rodenborch gehuwd met Henrickgen Jacobsdochter van Schuijlenborch, Jacob Cornelis van Schuijlenborch gehuwd met Guertgen Henrixdochter van Swoll, Jan Cornelisz van Schuijlenborch, Jannichgen Cornelisdochter van Schuijlenborch en Aert Jacobsz gehuwd met Maijchgen Cornelisdochter van Schuijlenborch, een goed bij de Catharijnepoort te Uijtrecht.

Adriaen is vingerhoedmakersknecht bij Jan Schot in Utrecht. Jan Schot is van 1636-1645 vingerhoedmaker in Utrecht en heeft zijn zaak aan de Bemuurde Weerd aan de sluis. In 1645 doet Jan de zaak over aan Isaak Schot en opent in De Bilt een nieuwe zaak. Jan Schot heeft in Utrecht vier knechten in dienst, te weten Adriaen Dircxsz van Eijck, diens minderjarige zoon Cornelis Arisz van Eijck, Jacob Jansz van Oldenzeel en Steven Berntsz van Zuijlen.

Op 24 augustus 1650 ontvangt Adriaentgen van Eijck, dochter van Meijnsgen Cornelis van Schuijlenborch, van haar moeder al haar huisraad en inboedel ter voldoening van een schuld van f 400-0-0 en voor levenslang onderhoud en huisvesting.

 

Uit dit huwelijk:

Maijken Adriaens van Eijck, gedoopt 16 oktober 1616 te Utrecht, begraven 5 november 1655 in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 19 november 1644 te Utrecht met Wessel Cornelissen van de Mast, zoon van Cornelis Jacobsz van der Mast en Aeltgen Claes

Jan Adriaensz van Eijck, gedoopt 6 september 1618 te Utrecht, begraven (?) 8 juli 1672  / 21 september 1684 te Utrecht. Gehuwd met Elisabeth de Bruijn

Abraham Adriaensz van Eijck, timmergezel te Amsterdam, schipper, gedoopt 23 juli 1620 te Utrecht, overleden > 29 september 1662. Ondertrouwd op 23 oktober 1642 en gehuwd op 13 november 1642 in de Jacobikerk te Utrecht met Cornelisken Cornelis. Gehuwd met Pietertje Gijsberts. Ondertrouwd op 1 april 1662 te Amsterdam en gehuwd met Geertje Vonk

Dirck Adriaensz van Eijck, gedoopt 11 juli 1624 te Utrecht, overleden 1624-1632

Cornelis Arisz van Eijck

Adriaentgen van Eijck, geboren ca. 1628, begraven 10 december 1655 te Utrecht. Ondertrouwd op 26 november 1654 en gehuwd op 12 december 1654 in de Catharijnekerk met Dirck Willemsz Clincker

Dirck Arijensz van Eijck, gedoopt 19 september 1632 te Utrecht, begraven 6 november 1648 in de Jacobikerk te Utrecht

Jacob Arijensz van Eijck, gedoopt 22 november 1635 te Utrecht