Schaijck, Marcelis Jansz van (-<1558)

Marcelis Jansz van Schaijck, (?) timmerman, overleden < 2 mei 1558

Gehuwd met

Emmeken NN, overleden < 19 maart 1589

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_21. Nadere Toegang op inv. nr. 21 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_51. Nadere Toegang op inv. nr. 51 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

(?) In 1526 wordt Marcelis van Scaijck van Houten, timmerman, burger tUtrecht.

In het register van Oudschildgeld van Houten en het Goij uit 1536 is opgenomen:

  • 167: 3 morgen Marcelis Jansz van Schaijck, bruijcker zelf,
  • 168: 4 morgen van Wittevrouwen, bruijcker Marcelis Jansz in erfpacht

Op 2 mei 1558 compareert voor Gijsbert Claesz schout tot Werckhoven, Henrick Gerritsz en Eelgis Jansz schepenen, Jannaken wedue Jan Ghijsbertsz van Schaijck (momber is Aert Dircksz) met haar kinderen Dirckgen (x Henrick Gerritsz), Cecilia (x Peter Vos, tot Wijk bij Duerstede), Gijsbertgen (x Pons Splintersz), Peternellen (x Lodewijck Jansz) en Henrickgen met haar momber Peter Voss vrsz, allen zijn Gijsberts van Schaijckx dochteren, en transporteren ½ hoeve te Werckhoven op Emmeken, weduwe van Marcelis Jansz van Schaijck.

Op 19 maart 1589 voor Gerrit Gijsbertsz schout te Werkhoven, Jelis Jansz en Cornelis Dircksz schepenen, compareren de erfgenamen van Jan Marcelisz van Schaijck die erfgenaam was van zijn moeder Emmichgen) nl. Lijsbeth dochter van Jan Marcelisz van Schaijck bij Meijnsgen Jacob Schinckelsdr (bloedvoogden Cornelis Eelgisz Coppelman en Aelbert Jacobsz) en de jonge Jan Jansz van Schaijck, onmondige zoon van Jan Jansz van Schaijck bij Geertruijt Jan Hoyertsdr, en transporteren aan Lambert Jacobsz x Gerrichgen Adriaen Eelgisdr het 4e deel van een hoeve strekkend uijte Cromme Rijn tot de landscheijdinge de vrsz kinderen aanbestorven van hun petemoeder en oudepetemoeder Emmichgen, wedue van Marcelis Jansz van Schaijck.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Marcelisz van Schaijck, overleden < 19 maart 1589. Gehuwd met Meijnsgen Jacob Schinckels

Cornelia Marcelis van Schaijck