Rijswijck, Otto van (-<1609)

Otto van Rijswijck, zoon van Geerlich van Rijswijck, overleden < 11 maart 1609

Gehuwd met

Alith ten Eijnde, dochter van Johan ten Eijnde, overleden > 11 maart 1609

 

Bron: geldersarchief.nl

In 1575 een verklaring van schepenen van Tuijl over de overdracht en teruggave van 16 morgen land op Meteren en Malsen door Gijsbert de Cock van Neerijnen aan en door Otto van Rijswijck.

Op 5 februari 1592 constitueert de eerzame Engelbertus van der Burcht, mederaad, voor hem zelf en als man en momber zijner huisvrouw Henrisken ten Eijnde, zich ook mede sterk makende voor zijn broeder Johan ten Eijnde, der rechten licentiaat, en zijn huisvrouw, ingsgelijk voor Otto van Rijswijck Geerlichzoon en zijn huisvrouw Alith ten Eijnde potentiavit Jasper van Schoonscteen om in zijn, constituants, naam in kwaliteit voorzegd gerichtelijk te transporteren een hof, binnen Huissen aan de Nijmesche poort gelegen, ab una en Joffrouw van Essen ter andere zijde, tot behoef van Henrick van Hambach en de kooppenningen met der verlopen jaarrente te ontvangen.

Op 11 maart 1609 heeft Engelbertus van der Burcht, der rechten licentiaat, onze mederaadsvriend, verklaard te approberen en te ratificeren wie hij mits deze approbeert en ratificeert het verdrag en magescheid, door hem, Henrisken ten Eijnde, zijn huisvrouw, en de weduwe van zaliger Otto van Rijswijck ten ener en Anna ten Eijnde, weduwe van Johan Spaen, ook hun zuster, ter andere zijde op 16 november 1607 binnen Arnhem opgericht aangaande het versterf van hun zaliger broeder Johan then Eijnde, der rechten licentiaat, gelijk hij dan mede approbeert en ratificeert bij dezen hetgeen door Henrisken then Eijnde, zijn huisvrouw, in confirmatie van het voorzegde magescheid door burgemeesters en schepenen der stad Embrick op 3 april … gesteld is.

 

Uit dit huwelijk:

Geerlich van Rijswijck