Eijnde, Johan ten (-<1581)

Johan ten Eijnde, gerichtsman (1557), overleden < 6 mei 1581

 

Bron: geldersarchief.nl

Op 17 mei 1557 zegelt Johan ten Eijnde, gerichtsman, een akte in de heerlijkheid Groeissbeeck.

Op 6 mei 1581 Engelbert van der Borcht voor hem zelf en mede als man en momber zijner huisvrouw potentiavit Otto ten Eijnde, zijn zwager, om in zijn L. naam in kwaliteit als boven te mogen ontvangen voor de gerichte van Huessen alzulke gerichtelijke opdracht en vestenis van alzodane resterende penningen als Derck Derckss de erfhuis van zijn huisvrouwen vader, zal. Johan then Eijnde, schuldig gebleven is, wie hij ook in kraft dezes mede volmachtig maakt Henrick Wissinck in zulke zaak als hij dezer tijd te doen heeft tegen Daem Verweyde [enz.].

Op 5 februari 1592 constitueert de eerzame Engelbertus van der Burcht, mederaad, voor hem zelf en als man en momber zijner huisvrouw Henrisken ten Eijnde, zich ook mede sterk makende voor zijn broeder Johan ten Eijnde, der rechten licentiaat, en zijn huisvrouw, ingsgelijk voor Otto van Rijswijck Geerlichzoon en zijn huisvrouw Alith ten Eijnde potentiavit Jasper van Schoonscteen om in zijn, constituants, naam in kwaliteit voorzegd gerichtelijk te transporteren een hof, binnen Huissen aan de Nijmesche poort gelegen, ab una en Joffrouw van Essen ter andere zijde, tot behoef van Henrick van Hambach en de kooppenningen met der verlopen jaarrente te ontvangen.

Op 11 maart 1609 heeft Engelbertus van der Burcht, der rechten licentiaat, onze mederaadsvriend, verklaard te approberen en te ratificeren wie hij mits deze approbeert en ratificeert het verdrag en magescheid, door hem, Henrisken ten Eijnde, zijn huisvrouw, en de weduwe van zaliger Otto van Rijswijck ten ener en Anna ten Eijnde, weduwe van Johan Spaen, ook hun zuster, ter andere zijde op 16 november 1607 binnen Arnhem opgericht aangaande het versterf van hun zaliger broeder Johan then Eijnde, der rechten licentiaat, gelijk hij dan mede approbeert en ratificeert bij dezen hetgeen door Henrisken then Eijnde, zijn huisvrouw, in confirmatie van het voorzegde magescheid door burgemeesters en schepenen der stad Embrick op 3 april … gesteld is.

 

Kinderen:

Otto ten Eijnde, overleden > 6 mei 1581

Alith ten Eijnde

Henrisken ten Eijnde, overleden > 31 augustus 1612. Gehuwd met Engelbert van der Burcht, meester in de rechten, raad, schepen en burgemeester van Arnhem, overleden 1609-1611

Johan ten Eijnde, overleden < 16 november 1607

Anna ten Eijnde, overleden > 11 maart 1609. Gehuwd met Johan Spaen, overleden < 11 maart 1609