Claesz, Willem (-<1579)

Willem Claesz, overleden < 16 juni 1579

Gehuwd met

Marij NN, overleden > 21 maart 1586

 

Bronnen: 1) Transporten van Assendelft, deel 1 van 8 juni 1579 t/m 16 juni 1581. O.R.A. 1993. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk, 2) Register betreffende Transporten van Assendelft, deel 3 van 7 juni 1585 t/m 19 maart 1588, O.R.A. 1995. Samengesteld door L. Muts en H. Rijswijk

Op 16 juni 1579 verkoopt Derck Jan Cornelisz woenende tot Crommenierdijc als man ende voocht van Aeff Aeres. aen Maerij Willem Claesz weduwe met haer kinderen wonende op ten Dam. een stuk landts genaempt “de helft van Geers” groet twee koeven int Damweer.

 

Kinderen:

Claes Willemsz Rijs

Gerrit Willemsz Rijssen, overleden 1624-1632

Jacob Willemsz Rijssen, wonende op Schouwen in Zeeland, overleden > 14 juni 1607

Aechte Willems. Gehuwd met Pieter Jansz