Ravenhorst, Frans Jansz van (ca. 1535-1602/06)

Frans Jansz van Ravenhorst, landbouwer op Groot Lambalgen (1563-1587), buurmeester (1579) en schout (1583-1587, 1588, 1595) van Woudenberg, schout van Renswoude (1595, 1602), zoon van Jan NN, geboren ca. 1535, overleden 1602-1606

Gehuwd met

Goirtgen NN

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Kraaijenoord, Henk van Woudenberg, september 2018, herzien september 2022, 3) razu.nl, 4) NT00061_17. Nadere Toegang op inv. nr 17 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_36. Nadere Toegang op inv. nr 36 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_57. Nadere Toegang op inv. nr 57 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 10 juli 1562 het goed Nosschoten onder Barneveld; acte waarin namen van Woudenbergers c.s. te herkennen zijn: Brandt Breuniss x Geertruijdt krijgen transport van 3/4e delen van het goed Nosschoten na opdracht door Andries Hendrickx x Elijsabeth, Frans [Hendrickx] en Cornelis [Hendrickx] broers van Andriess met hun huijsvrouwen, Jan Hendrickx x Anna, Ghisbert Arijsz x Griet, Elijsabeth wedue van Overeem met Arijs haar zoon, Egbert Hendrickx x Lana, Willem Mom x Arijsgen, Frans Janss x Goirtgen, Jan Jansen den Olden x Henrickgen, Cornelis Jansen x Marij, Jan Janssen den Jongen, Jan Willemsz x Anna, Henrick Huijgen x Belitgen, Arijs Jansz x Marij, Thonis van Hardevelt x Sophia, Gerrit Gijsbertsz x Mary, Jan Gijsberts den Olden x Bronis, Jan Gijsbertsz den Joengen x Marij, Goirt Gijsbertsz x Marij, Roelof van Hardevelt x Griet, Saer Rijcksz x Aeltgen, Rijck Hendrickx x Anna, Gerrit Adamsz x Willem, Henrick Gerritsz x Thonisgen en Cornelis Gerritsz x Grietgen.

Op 21 juli 1564 Tienden Woudenberg: Geijtenbeeck + deel van Lambalgen: Gerrit Aelbertsz te Amerongen, borgen Frans Jansz en Cornelis Eelgisz beijde int Oudschildgeld van Woudenberg.

Op 31 juli 1573 verhuur tienden onder Woudenberg:

  • Groot Lambalgen: Frans Jansz op Lambalgen; borgen Rutger Willemsz en Pouwels Cornelisz,
  • Broeck I: kocht Rutger Willemsz samen met Egdom II, Cleijn Davelaer, Groot Landaes I en II, Middelmoers, Geijtenbeeck, Bruunhorst en Woutvliet samen voor 304,-; borgen: Frans Jansz op Lambalgen en Pouwels Cornelisz op Hondenhorst,
  • Egdom I: Adriaen Jansz te Woudenberg, borg Frans Jansz op Lambalgen.

In 1576 pacht Frans Jansz op Lambalgen de tiend van ’t Voord. Borgen zijn zijn broer Jan Jansz en Rutger Willemsz te Woudenberg.

Op 9 juli 1578 Frans Jansz en Jacob de Cruijff – versus gerecht Woudenberg.

Op 19 december 1579 Jan Jansz herbergier te Woudenberg x huisvrouw die tevoren weduwe was van Gerrit Henrickx – versus Frans Jansz, Jan Aertsz en Willem Jansz vervangende mede Jacob de Cruijff, tesamen buijrmeijsters van Woudenberg. Jan Jansz was ten achteren aen de buijrmeesters en aan Jan Hermansz op Ronselaer 250,- wegens verteerde kosten.

Op 24 februari 1582 Gerrit van Bemmel borger Utrecht borg voor Frans Jansz en Jacob de Cruijff te Woudenberg.

Op 13 februari 1583 krijgt Frans Jansz het schoutambt van Woudenberg na resignatie door Louff van Waveren.

Op 14 maart 1587 ziet Frans Jansz scholtus te Woudenberg af van het schoutambt ten behoeve van Frans van Triest zijn schoonzoon.

Op 25 mei 1588 Elijsabeth Gijsbert Wijntersdr won. inde Weerde – versus Claes de Cruijff en Willem Voet Gijsbertsz te Woudenberg. Frans Jansz van Ravenhorst schout, Lempken van der Nijkerck, Gerrit Willemsz van Couwenhoven, de vrsz gedaagden, Jan Jansz en Aelbrecht Jansz, allen schepenen van Woudenberg hadden 6 oktober 1584 een rentebrief op eisserse gepasseerd en willen nu de rente niet betalen.

Op 24 januari 1595 Frans Jansz van Ravenhorst en Frans van Triest, schouten van Woudenberg en Rhijnswoude, Thijman Goortsz en Dirck Aelbertsz inwoners tot Ginckel constitueren i.v.m. proces tussen die van Ginckel en die van Amerongen.
Op 3 april 1595 Frans Jansz van Ravenhorst constitueert.
Op 25 oktober 1595 Frans Jansz schout te Rijnswoude.

Op 21 augustus 1602 mag Frans Jansz van Ravenhorst, schout van Renswoude, beschikken.

Op 29 juli 1606 Frans van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en zijn vrouw; Marten Fransz ook aldaar wonende, samen erfgenamen van Frans Jansz, constitueren om te consenteren te vrijen Jan Jansz voor haer portie hereditair wesende het achtendeel van 300 gulden hooftsoms als hij met zaliger Frans Jansz op rente genomen heeft van Adriaen Cornelisz van Montfoert.

 

Uit dit huwelijk:

Jannichgen Frans

Marten Fransz, overleden < 18 oktober 1623. Gehuwd met Wobbeken Martens

Hendrick Fransz van Ravenhorst, op Tuijl te Doorn, overleden > 22 juni 1605