Philips Ansems, Mouwerijn (-<1424)

Mouwerijn Philips Ansems, leenman van de jonkvrouwen van Der Lee, zoon van Philips Ansemsz, overleden < 1424

Gehuwd met

Alijt Heijnricx

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 3) Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek, ca. 1290-1650, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989), 4) Welgeborenen Rijnland 1399-1424, drs. Ronald A. van der Spiegel. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 69 (2014), 5) Acten betreffende Delfland, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 52 (1997), 5) Kwartierstaat Slootweg-Cattel, Mr.drs. A. Slootweg. In: Kronieken 1998, 6) erfgoedleiden.nl

Op 20 april 1399 ‘op Sinte Vechtersdach’ verklaren Philps Aerntsoen en Mouwerijn Philps Anssumpssoenssoen als leenmannen van de jonkvrouwen van Der Lee, dat Katrijn, weduwe van Willem Smeder, aan de hofstad van Polanen leenvolge verzocht heeft voor de landen vroeger door Florijs Ghijsbrechtssoen, haar broeder, te leen gehouden.

Op ..-.-139. is Mouwerijn Philips Ansemz beleend met een woning in Monster en land, waarop deze staat, vermeld op 10 oktober 1399. Op 12 maart 1405 Mouwerijn Philipsz, gehuwd met Alijt Heijnricxdochter, met ledige hand. Op 7 augustus 1452 Pieter Mouwerijnsz.

Op 20 november 1422 is Phillips Mouwerisz beleend met 1½ morgen land te Monster, strekkende aan de westzijde langs de 6½ morgen land van de heer van der Lecke. In 1452 Pieter Mouwerisz na zijn broer Philips. In 1462 Lijsbeth, weduwe van Jan Dircxz, , na haar broer Pieter Mouwerisz. 

In een overzicht van namen van Welgeborenen van Rijnland, ontleend aan vijf rekeningen van baljuws van Rijnland, is in 1424 onder Monster vermeld: Mouwerijn Philipszoons boedel en zijn moeder 14 schild.

 

Uit dit huwelijk:

Philips Mouwerisz, overleden < 1452

Pieter Mouwerisz, overleden 1452-1462

Lijsbeth Mouweris