Dirck Jansz, Jan (-1459/62)

Jan Dirck Jansz, overleden 1459-1462

Gehuwd met

Lijsbeth Mouweris, dochter van Mouwerijn Philips Ansems en Alijt Heijnricx, overleden 1462-1465

 

Bronnen: 1) Westlandse Valcken en de jacht, W. Wijnaendts van Resandt. In: Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, ‘s-Gravenhage 1985, 2) jacobs-schumacher.eu, 3) Westlandse Valcken en de jacht. In: De Nederlandsche Leeuw, jg. 105 (1988), hogenda.nl, 5) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 6) Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek, ca. 1290-1650, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989)

Hij betaalt 1441-1459 rente aan de Heilige Geest van Monster.

In 1462 is Lijsbeth, weduwe van Jan Dircxz, beleend met 1½ morgen land te Monster, strekkende aan de westzijde langs de 6½ morgen land van de heer van der Lecke, na haar broer Pieter Mouwerisz.  In 1465 is Dirck Jan Dircxzoonsz na zijn moeder Lijsbeth.

Op 29 mei 1462 is Lijsbeth Mouwerijnsdochter, weduwe van Jan Dircxz, beleend met een woning in Monster en land, waarop deze staat, bij dode van haar broer Pieter Mouwerijnsz. Op 20 mei 1465 Dirck Jansz bij dode van zijn moeder Lijsbeth Mouwerijnsdochter.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck Jan Dircxz